Skip to content
Skip to navigation menu

 

New Year Membership Offer

19 December 2013

A NEW year a NEW you!

Start the New Year with a healthier and more active lifestyle.

Cardiff University Sport can help as we are offering a 25% discount off all Platinum and Gold memberships from 23rd December 2013 (All Memberships valid until 31st July 2014).

These memberships will permit unlimited fitness use at all Cardiff University Sport fitness facilities including the Cardiff University Fitness & Squash Centre in Senghennydd Road, Cardiff University Strength & Conditioning Centre in Park Place and Cardiff University Sports Training Village at Talybont.

The facilities offer great quality Technogym equipment with fully integrated touch screen TV's, I-pod adaptors and internet access to help motivate you during your workouts.

If you require some support in starting a new routine in the New Year try our great range of program designs and fitness assessments to help you meet your goals, or just pop in to speak to one of our qualified instructors.

For more information on fitness facilities please see the section on our website.

Cardiff University Sport

Campus Services Division

 

 

Chwaraeon - Disgownt Aelodaeth yn y Flwyddyn Newydd
  
Blwyddyn NEWYDD a chithau NEWYDD!
Ddechreuwch y Flwyddyn Newydd gyda ffordd o fyw iachach a bywiocach.
  
Gall Chwaraeon Prifysgol Caerdydd helpu gan ein bod yn cynnig disgownt o 25% ar bob aelodaeth Platinwm ac Aur o Ionawr 2014 (Mae pob Aelodaeth yn ddilys tan 31 Gorffennaf 2014).
  
Bydd yr Aelodaeth hon yn caniatáu defnydd diderfyn ar y cyfleusterau ffitrwydd Brifysgol Caerdydd, yn cynnwys y Nghanolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd yn Heol Senghenydd, Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd ym Mhlas-y-Parc a Phentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn Nhal-y-bont.

Mae’r cyfleusterau hyn yn gynnig offer Technogym gwych o ansawdd da, gyda setiau teledu â sgriniau cyffwrdd wedi’u hintegreiddio’n llawn, addaswyr I-pod a mynediad i’r rhyngrwyd i helpu i’ch ysgogi yn ystod eich ymarferion.
 
Os ydych angen rhywfaint o gefnogaeth i ddechrau trefn newydd yn y Flwyddyn Newydd, rhowch gynnig ar ein hamrywiaeth wych o ddyluniadau rhaglen ac asesiadau ffitrwydd i’ch helpu i gyrraedd eich amcanion.
 
 Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Chwaraeon Prifysgol Caerdydd.

Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Adran Gwasanaethau Campysau