Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welsh Medium Lecturer

9 April 2013

Please note: the closing date for this opportunity has been extended to 17th May 2013.

The School of Nursing and Midwifery studies, Cardiff University is seeking to appoint a Welsh-medium lecturer in Nursing. Applications are invited from candidates whose clinical expertise is in adult nursing, mental health nursing, children’s or primary care and public health nursing to work collaboratively and to engender interdisciplinary working across the College of Biomedical and Life Sciences, in particular with the School of Healthcare Studies. For more details, please see the Job Description and Person Specification.

Mae Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Caerdydd yn awyddus i benodi darlithydd cyfrwng Cymraeg. Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd ag harbenigedd clinigol ym maes nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl, plant neu  gofal sylfaenol  a nyrsio iechyd y cyhoedd , a fydd yn gweithio ar y cyd i feithrin gwaith rhyngddisgyblaethol ar draws Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, yn enwedig gyda'r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd. Am ragor o fanylion, gweler y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.