Skip to content
Skip to navigation menu

 

A debate - More powers for the Welsh Assembly?

Starts: 23 February 2011

Wednesday 23rd February, 2011 at 6pm, Council Chamber, Glamorgan Building

 

A debate - More powers for the Welsh Assembly?

 

A debate - More powers for the Welsh Assembly?
Dadl - Mwy o bwerau i Gynulliad Cymru?

Speakers/Siaradwyr:

Council Chamber, The Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff CF10 3WT
Siambr y Cyngor, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd CF10 3WT

Wednesday 23rd February, 2011 at 6pm
Nos Fercher 23ain Chwefror, 2011 am 6yh

Meeting sponsored by:
Cardiff School of Social Sciences
Wales Governance Centre
Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies

Noddwyd y cyfarfod gan:
Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd
Canolfan Llywodraethiant Cymru
Sefydliad Ymchwill Gymdeithasol ac Economaid, Data a Dulliau Cymru
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd

 

Contact

Name: Sian Faire

Phone: +44 (0)29 2087 4983

Other information

Open To: Public

Disabled access: Yes