Skip to content
Skip to navigation menu

 

Arian Ewropeaidd a’r Gwyddorau Cymdeithasol: Seminar Ymarferol

Starts: 17 November 2010

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd yn eich gwahodd i ddigwyddiad sy’n cwmpasu pob gwyddor gymdeithasol: 

Arian Ewropeaidd a’r Gwyddorau Cymdeithasol: Seminar Ymarferol

9.00 am - 2.00 pm, Dydd Mercher 17eg Tachwedd 2010

Siambr y Cyngor, Adeilad Morgannwg, Rhodfa Brenin Edward VII, Caerdydd

Mae siaradwyr allweddol o bob cwr o’r Brifysgol a thu hwnt wedi cael eu gwahodd i gyfranogi yn y digwyddiad - gweler y rhaglen lawn am fanylion.

Nod y digwyddiad hanner diwrnod hwn yw datblygu dealltwriaeth o’r cyd-destun strategol Ewropeaidd a’r offer ymarferol i’ch galluogi i ddatblygu ceisiadau am arian Ewropeaidd, dod o hyd i bartneriaid Ewropeaidd a chael gafael ar gyllid ymchwil Ewropeaidd.   

Prif Gynulleidfaoedd

  • Cydweithwyr o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol (SOCSI);
  • Partneriaid o Ganolfannau  Ymchwil SOCSI;
  • Cydweithwyr o ysgolion eraill ym Mhrifysgol Caerdydd a chanddynt ddiddordeb mewn gwneud ceisiadau mewn partneriaeth.

Gofynnir i’r cynadleddwyr nodi unrhyw syniad  am arian ymchwil Ewropeaidd sydd ganddynt ar eu ffurflen gofrestru (islaw). Yna caiff eu syniadau eu rhannu â phob cynadleddwr ym mhecynnau gwybodaeth y digwyddiad.

Mae croeso i bawb - os hoffech fynychu, llenwch y ffurflen gofrestru islaw a’i dychwelyd at (WatkinsD2@cardiff.ac.uk) cyn gynted â bo modd.

 

Fersiwn Saesneg / English Version

 

Other information

Open To: Public
Staff and Students