Skip to content
Skip to navigation menu

 

Darlith Dydd Gŵyl Ddewi: Datganoli a'r Wladwriaeth Les (St.David's Day Lecture: Devolution and the Welfare State)

Starts: 4 March 2009

Darlith Dydd Gŵyl Ddewi: Datganoli a'r Wladwriaeth Les (Darlith cyfrwng Cymraeg)
Yr Athro Mark Drakeford (Cynghorydd Arbennig Y Prif Weinidog, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Athro Polisi Cymdaethasol)

Dydd Mercher 4ydd Mawrth, 4-5 y.p. gyda lluniaeth yn dilyn
Ystafell -1.63 Adeilad Morgannwg

Mae gwahoddiad i fynychu yn agored i bawb, ond rhaid trefnu lle trwy gysylltu â:
Siân Faire (fairese@cardiff.ac.uk) neu Siân Moseley (moseleyse@cardiff.ac.uk)
ffôn: 029 2087 4983


St.David's Day Lecture: Devolution and the Welfare State (A Welsh medium lecture)
Professor Mark Drakeford (Special Adviser to the First Minister, Welsh Assembly Government and Professor of Social Policy and Applied Social Sciences)

Wednesday 4th March, 4-5 pm with refreshments afterwards
Room -1.63, Glamorgan Building


Attendance is open to all, but please book a place through contacting:
Siân Faire (fairese@cardiff.ac.uk) or Siân Moseley (moseleyse@cardiff.ac.uk)
phone: 029 2087 4983

 

Contact

Name:Mrs Sian Faire or Ms Sian Moseley

Phone:029 2087 4983

Other information

Open To: Public
Staff and Students