Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Appointment of Pro Vice-Chancellor (International)

Cardiff University is changing. With a new strategy and direction, we are intent to be amongst the world’s very best. Driven by creativity and curiosity, we are a globally-recognised institution built upon the foundation of excellent teaching and research across a broad set of disciplines. Based in a cosmopolitan capital city, we are a member of the Russell Group, and have a footprint that is at once in Wales, national and international.

Internationalisation plays a critical part in achieving our ambition across a diverse range of strategic priorities, from student experience and employability to maximising the global impact of our research, and establishing international partnerships that will bring mutual benefit and progression, for Wales and its communities, the UK and globally. We now wish to appoint a new Pro Vice-Chancellor to lead and deliver Cardiff’s international agenda.

A member of the University Management Board and reporting directly to the Vice-Chancellor, you will have specific responsibility for building Cardiff’s global profile, activities and partnerships. To succeed, you will have demonstrably delivered international development initiatives and led effective international engagement at a senior institutional level. Able to inspire, lead and motivate a wide range of stakeholders and partners, you will have the requisite high academic standing such that you will be a well-respected ambassador for Cardiff on a global stage.

For further details, including job description, person specification and information on how to apply,please see www.perrettlaver.com/candidates quoting reference 1410. The deadline for applications is midday on Thursday, 2nd January 2014.

 

Mae Prifysgol Caerdydd yn newid. Hefo strategaeth a cyfarwyddyd newydd, rydym yn benderfynol o fod ymysg y gorau yn y byd. Wedi cael ein gyrru gyda dawn creadigol a chwilfrydedd, rydym yn cael ein adnabod fel sefydliad fyd-eang - wedi ei adeiladu ar sail dysgu ac ymchwil arbennig, ar draws nifer disgybledd gwahanol. Wedi ein lleoli mewn dinas aml-genhedlig, rydym yn aelod o'r Grwp Russell, gyda safle cadarn yng Nghymru, ar yr un tro yn cael ei hadnabod yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

Mae Rhyngwladwriaeth yn chwarae rhan hanfodol bwysig iddo ni, ar gyfer llwyddo yn ein uchelgeision ar draws nifer math o flaenoriaethau strategol, o fewn profiadau myfyrwyr ac cyflogadwyedd ar gyfer ehangu effaith ein gwaith ymchwil yn fyd-eang, ac i datblygu partneriaethau rhyngwladol i greu llesiant a dilyniannau, i Gymru ac ei chymunedau, y DU ac yn fyd-eang. Rydym nawr yn dymuno appwyntio Dirprwy Is-Gangellor newydd, i arwain a dosbarthu agenda rhyngwladol Prifysgol Caerdydd.

Byddwch yn aelod o Bwrdd Rheoli'r Brifysgol ac yn ymadrodd yn union i'r Is-Ganghellor, hefo cyfrifoldebau penodol ar gyfer adeiladu a datblygu proffil ac partneriaethau Prifysgol Caerdydd yn fyd-eang. I lwyddo, bydd gan y person yma fod gyda'r profiad helaeth o ddosbarthu datblygiadau a mentrau yn rhyngwladol. Hefo'r gallu i ysbrydoli, arwain, ac ysgogi nifer helaeth o rhanddeiliad a phartnerion, byddwch gyda'r cymwysterau a'r sefyll o'r ansawdd academaidd mwyaf uchel - a byddwch felly yn llysgenhadwr uchel ei barch ar gyfer Prifysgol Caerdydd, ar lwyfan fyd-eang.

Ar gyfer mwy o wybodaeth, yn cynnwys disgrifiad o'r swydd, manyleb person ac gwybodaeth ynlgyn a syd i wneud cais am y swydd, ewch i'r safle we www.perrettlaver.com/candidates wrth ddefnyddio'r cyfeirnod 1410. Y ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r swydd, ydy Dydd Iau, 2il Ionawr 2014.