Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Physical Sciences & Engineering Research Chair

Cardiff University is driving forward its ambition to be a world top 100 university and top 20 in the UK. To advance our reputation as a true research leader in the Physical Sciences and Engineering, Cardiff University is seeking potential candidates for a Sêr Cymru Research Chair, whose research addresses either the grand challenges within "Advanced Engineering and Materials" or those in "Low Carbon, Energy and Environment".

Your research will have a major global impact on science and innovation. As a Russell Group research intensive University, Cardiff can offer you the environment and research culture to tackle the grand challenges and to realise your research ambition.

The prestigious Sêr Cymru Research Chairs initiative is supported by the Welsh Government, which has committed up to £50 million to enhance and build upon research capability in Wales, to attract world-leading scientists and their teams to Wales and to support the establishment of collaborative National Research Networks. This Chair will be ambitious to gain competitive funding for inventive and challenging science research and in doing so will further inspire the academic community.

Applications should consist of a covering letter addressing suitability against the person specification and a full curriculum vitae with a complete list of publications. Applications can be uploaded at www.perrettlaver.com/candidates, quoting reference number 1364. Questions can be directed to Jack Bircher at jack.bircher@perrettlaver.com or via +44(0) 20 7340 6220. The closing date for applications is Friday 17th January 2014 at 17.00 GMT.

Mae Prifysgol Caerdydd yn arwain ymlaen gyda ei huchelgais i fod yn un o brifysgolion 100 brig y byd, ac yn 20 brig Prydain. Ar gyfer symyd ymlaen ein cymeriad fel arweinydd ymchwil o fewn Gwyddorau Ffisegol a Peirianneg, mae Prifysgol Caerdydd yn edrych am ymgeiswyr ar gyfer cader ymchwil "Sêr Cymru", a fydd gyda gwaith ymchwil a fydd yn cyfeirio tuag ato nifer yr heriau o fewn "Deunyddiau Peirianneg Datblygiedig", neu o fewn "Carbon Isel, Egni ac Amgylchedd".

Bydd eich ymchwil yn cael effaith fyd-eang arno gwyddoniaeth ac arloesedd. Fel Prifysgol gwaith ymchwil dwys "Grwp Russell", bydd Prifysgol Caerdydd yn gallu cynnig i chi yr amgylchedd ac diwylliant ymchwil, er mwyn taclo'r herion yma, ac i sylweddoli  eich uchelgeision ymchwil chi.

Mae menter anrhydeddus cadeiriau ymchwil "Sêr Cymru" yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a sydd wedi byddsoddi  hyd at £50 miliwn ar gyfer gwella a tyfu gallu gwaith ymchwil yn Gymru, ar gyfer denu gwyddonwyr (ac ei gweddoedd) o safon fyd-arwain, i Gymru, ac i cefnogi cydweithio trwy sefydlu Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol. Bydd y cader ymchwil yma yn uchelgeisiol ar gyfer ceisio am noddi ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol a fydd yn heriol, ac yn ddyfeisgar - ac drwy wneud yr hyn bydd yn ysbrydoli y cymuned academaidd ymhellach.

Dylai ceisiadau am y swydd gynnwys llythyr flaenorol, yn cyfeirio eich addasrwydd tuag ato'r manyleb person, gyda curriculum vitae a rhestr lawn o gyhoeddiadau. Bydd modd gyrru'r cais yn electronig, drwy'r wefan www.perrettlaver.com/candidates, wrth ddefnyddio rhif cyfeirio 1364. Bydd modd gofyn cwestiynnau ynglyn a'r swydd i Jack Bircher, jack.bircher@perrettlaver.com neu trwy +44(0) 20 7340 6220. Y dyddiad cau ar cyfeir ceisiadau i'r swydd, ydy Dydd Gwener 17eg Ionawr 2014, am 17.00yh (GMT).