Skip to content
Skip to navigation menu

 

Useful websites for Welsh / Gwefannau defnyddiol ar gyfer y Gymraeg

 


Cyffredinol: Pob Pwnc / General: All Subjects

 

Hanes / History

Archeolog Amgueddfa Genedlaethol Cymru / NMW Archaeology

CADW

RCAHMW / Henebion Cymru

Celtic Coin Index

Celtic Inscribed Stones

Llen Gwerin a Mytholeg / Folklore and Mythology

Cymdeithas Owain Glyndwr 

Cymru Hanes

Cestyll Cymru

Cofrestr Ddogfennau Maenorol / Manorial Documents Register

Menywod / Women

Maes Glo De Cymru / South Wales Coalfield

Aberfan

Canolfan Hanes Tre Bute / Butetown History Centre

Glofeydd Cymru / Welsh Coal Mines

Pen / Top


Cymry Tramor / Overseas Welsh

Cymdeithas Cymreig Philadelphia

Sefydliad Cenedlaethol Cymru America

Cymdeithas Cymru Ariannin

Cymdeithas Gymreig Gogledd America / NAASWCH

Cymdeithas Madog

Celtic Studies Association of North America

Pen / Top


Yr Iaith Gymraeg / Welsh Language

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cwmni Iaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Canolfan Bedwyr Rhieni Dros Addysg Gymraeg

Mudiad Ysgolion Meithrin

Gwybodiadur

Acen

Nant Gwrtheyrn

Geiriadur Prifysgol Cymru

Cymuned

UCAC

Hanes a Statws / History/Status

CYD

Pen / Top


Ieithoedd Celtaidd / Celtic Languages

Mercator-Addysg

Euromosaic

EBLUL

Comunn na Gaidhlig

CELT

Studienhaus für Keltische Sprachen und Kulturen

Llydaweg / Breton

Pen / Top


Llenyddiaeth / Literature

Cymraeg / Welsh

Britannia: Welsh

Y Canol Oesoedd / Medieval Period

Gwasg y Brifysgol / University Press


Saesneg / English

R.S.Thomas

Dylan Thomas

Roald Dahl

Pen / Top


E-Byrth / Gateways

Pynciau / Subjects:

Amgueddfeydd / Museums

Archifau / Archives:

Archives Hub

ARCHON

Pen / Top


Chwilio'r Rhyngrwyd / Searching the Internet

Cyffredinol / General

Google (Cymraeg)

Pen / Top