Skip to content
Skip to navigation menu

 

Staff Development Programme

Staff Development Programme 2013/14

The 2013/14 Staff Development Programme offers courses across a wide range of key areas of personal and professional development which are open to all staff including online modules.

 

Rhaglen Datblygu Staff 2013/14

Mae Rhaglen Datblygu Staff 2013/14 yn cynnig cyrsiau ar draws ystod eang o feysydd allweddol datblygiad personol a phroffesiynol, sy’n agored i’r holl staff, gan gynnwys modiwlau ar-lein.

NODER OS GWELWCH YN DDA, CYNHELIR Y CYRSIAU ISOD TRWY GYFRWNG Y SAESNEG YN UNIG

 

application form and pencil

How to Book / Sut i Gadw Lle

Book a place on a Staff Development Programme course.


Cadwch le ar gwrs y Rhaglen Datblygu Staff

Calendar of Events

Calendar / Calendr

A calendar of all the events taking place as part of the Staff Development Programme.


Calendr o’r holl ddigwyddiadau a gynhelir fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Staff