Skip to content
Skip to navigation menu

 

Course Fees for Cardiff University Staff

Course Length Internal Delegates*
0.25 day£30
0.5 day£60
1 day£115
2 days£185
3 days£240
4 days£290
5 days£340

Fees for external delegates are available on request.

 

Please note that fees for the Leadership and Management Development Programme for Research Team Leaders and Practical Leadership for University Management Programme are as follows:

Leadership and Management Development Programme for Research Team Leaders£375.00
Practical Leadership for University Management£395.00

 

 

*Payment of Fees for Internal Delegates:
Staff based in Academic Schools:  fees paid by individual School.
Staff based in Administrative Directorates:  fees paid centrally.

 

_______________________________________________________________________________

 

Ffioedd Cyrsiau ar gyfer Staff Prifysgol Caerdydd

Hyd y cwrs Mynychwyr mewnol*
0.25 diwrnod£30
0.5 diwrnod£60
1 diwrnod£115
2 ddiwrnod£185
3 diwrnod£240
4 diwrnod£290
5 diwrnod£340

Mae ffioedd ar gyfer mynychwyr allanol ar gais.

 

Sylwer bod ffioedd y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil a’r Rhaglen Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli Prifysgol, fel a ganlyn:

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil

£375.00

Rhaglen Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli Prifysgol

£395.00

 

 

*Talu Ffioedd Mynychwyr Mewnol:
Staff mewn Ysgolion Academaidd: telir y ffioedd gan yr Ysgol unigol.
Staff mewn Cyfarwyddiaethau Gweinyddol: telir y ffioedd yn ganolog.