Skip to content
Skip to navigation menu

 

Quality of Working Life Survey 2007

In addition to the results of the Staff Attitude Survey conducted in 2008, we have also received the results to the Quality of Working Life Survey which was conducted by the University of Portsmouth in December 2007.  Again, a large number of University staff contributed to the survey process, and the results will aid the research of the University of Portsmouth, and can also be utilised by Cardiff University to inform the Positive Working Environment programme. 

Results of the Quality of Working Life Survey are also available to download on the right hand side of this page.  If you should have any queries about this research, please do not hesitate to contact:

Telephone: 029 2087 9230

Further information on Quality of Working Life can be found at www.qowl.co.uk.


Arolwg Ansawdd Bywyd Gwaith 2007

Yn ogystal â chanlyniadau’r Arolwg Agweddau Staff a gynhaliwyd yn 2008, rydym hefyd wedi derbyn canlyniadau’r Arolwg Ansawdd Bywyd Gwaith a gynhaliwyd gan Brifysgol Portsmouth ym mis Rhagfyr 2007.  Unwaith eto, cymerodd lawer o staff y Brifysgol ran yn yr arolwg, a bydd y canlyniadau’n helpu gwaith ymchwil Prifysgol Portsmouth ac ar gael i Brifysgol Caerdydd eu defnyddio i lywio’r rhaglen Amgylchedd Gwaith Cadarnhaol.

Mae canlyniadau’r Arolwg Ansawdd Bywyd Gwaith ar gael i’w lawrlwytho ar ochr dde y dudalen hon.  Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y gwaith ymchwil hwn, cysylltwch ag: 

Mae mwy o wybodaeth am Ansawdd Bywyd Gwaith ar gael yn www.qowl.co.uk.