Skip to content
Skip to navigation menu

What Does Philosophy Mean in Welsh?

 

This workshop will include four papers, presented in Welsh, reflecting a variety of research interests and bringing together different subjects of philosophy.

Wednesday 26 June 2013
1.26, John Percival Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU

11.00 - 5.45

Simultaneous translation provided.

 

Speakers

11.00-12.10
Efrydiau Athronyddol (Philosophical Studies): A Short History of the Journal
Steven Edwards (Swansea)

lunch

1.45-2.55
The Princes' Philosophers?
Comments on Welsh Court Poetry, the Nominal Sentence and the Apophatic
Aled Llion (Bangor)

3.00-4.10
The Essential Nature of Sport
Carwyn Jones (Cardiff Met)

4.30-5.40
Linguistic Justice: A Historical Perspective
Huw Lewis (Aberystwyth)

 

This conference is organised in conjunction with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Enquiries to the conference organiser, Dr Huw Williams (WilliamsH47@cardiff.ac.uk).

 

 

Beth yw ystyr Athroniaeth yn y Gymraeg?

Fe fydd y gynhadledd hon yn cyflwyno pedwar papur yn y Gymraeg ar amryw o ddiddordebau ymchwil yn pontio gwahanol agweddau o athroniaeth.

Dydd Mercher 26 Mehefin 2013
Man cyfarfod i'w gadarnhau

11.00 - 5.45

 

Cyflwynwyr

11.00-12.10
Efrydiau Athronyddol: Hanes Byr
Steven Edwards (Abertawe)

cinio

1.45-2.55
Athronwyr y tywysogion?
Sylwadau ar iaith y gogynfeirdd, y frawddeg enwol a'r apophatig
Aled Llion (Bangor)

3.00-4.10
Natur hanfodol chwaraeon
Carwyn Jones (Caerdydd Met)

4.30-5.40
Cyfiawnder Ieithyddol: Persbectif Hanesyddol
Huw Lewis (Aberystwyth)

 

Trefnir y gweithdy ar y cyd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfeiriwch unrhyw ymholiad at y cydlynydd, Dr Huw Williams (WilliamsH47@cardiff.ac.uk).