Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

Nod yr Uned

 

Multilingual emergency sign

Sefydlwyd yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn gynnar yn 2005 er mwyn ffurfioli diddordebau ymchwil yn Ysgol y Gymraeg ym maes dadansoddi polisi iaith, datblygu methodoleg ac astudiaethau ymddygiad ieithyddol. Nod yr Uned yw arwain datblygiadau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes cynllunio ieithyddol. Rhoddir pwyslais neilltuol ar ddeall goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylchfydol iaith yn hanesyddol a daearyddol. Mae gwaith yr Uned yn ymestyn o’r lleol i’r byd-eang. Gwneir defnydd o ystod eang iawn o dechnegau ymchwil meintiol ac ansoddol.

Mae’r Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn ganolbwynt ar gyfer gwaith rhyng-ddisgyblaethol, gan ymgymryd â’r canlynol:

Pum thema sydd yn rhoi ffocws i waith yr Uned, sef: