Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Seminarau Ymchwil

Rhaglen Seminarau Ymchwil 2014-2015

Cynhelir y seminarau (oni nodir yn wahanol) am 5.15pm yn ystafell 1.69 yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd (Estyniad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum). Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol. Os bydd angen rhagor o fanylion arnoch, cysylltwch â'r Athro Diarmait Mac Giolla Chriost.

Croeso cynnes i bawb!

Seminarau sydd i ddod:

14 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Hywel Thomas

'I ba le y mae'r gwynt yn chwythu? Cyfrifiad 2011 a phethau eraill'

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig

'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'

9 Rhagfyr 2014: Yng Nghaerdydd

Sara Orwig

'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth: astudiaeth achos o Ffawd Cywilydd a Chelwyddau'

20 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Lisa Sheppard

3 Chwefror 2014: Yng Nghaerdydd

Jennifer Needs

10 Mawrth 2014: Yng Nghaerdydd

Stephen May

12 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Geraint Whittaker


Gweler Hefyd