Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Darlith Goffa Islwyn

Cyfres achlysurol o ddarlithoedd Cymraeg a waddolwyd er cof am y bardd mawr o Went, William Thomas (‘Islwyn’; 1832-78). Meysydd y Ddarlith Goffa yw bywyd a gwaith Islwyn ei hun, agweddau ar hanes llenyddol, crefyddol a chymdeithasol Gwent, a llenyddiaeth Gymraeg y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Traddodwyd y Ddarlith Goffa gyntaf yn 1942 gan yr Athro W. J. Gruffydd.

2014 'Dau o'r Deuheuwyr: Hywel Dafi a Lewys Morgannwg'

Cynfael Lake

2013 'Tirwedd Lenyddol Gwent'

Frank Olding

2012 'Islwyn a Mynyddoedd Cymru'

Prys Morgan

2011 'Llenor Nyth y Dryw: Edward Matthews, Ewenni (1813-92)'

D. Densil Morgan

2009 ‘Islwyn yr Ysmygwr Ysgrythurgar’

Derec Llwyd Morgan

2008 ‘Hil Ifor’: Teulu’r Morganiaid o Dredegyr a’r Diwylliant Cymraeg

J. Gwynfor Jones

2007 'Y Llyfrgellydd Cyntaf: Gyrfa Syr John Ballinger'

Rhidian Griffiths

2006 James Hughes ('Iago Trichrug'): Gof, Esboniwr, Gohebydd, Bardd

Robert Rhys

2005 Jones Llangollen a'i gyfnod

Huw Walters

2003 - 2004

Dim darlithoedd

2002 Islwyn a Pantycelyn

Glyn Tegai Hughes

2001 Llengarwch Reciwsantiaid Gwent

Daniel Huws

1995 - 2000

Dim darlithoedd

1994 Mynwy Gu: Islwyn yn ei Gynefin

Siân Rhiannon Williams

1993

Dim darlith

1992 Garedig Ysbryd: Golwg ar Ganu Elfed

Branwen Jarvis

1987 - 1991

Dim darlithoedd

1986 Islwyn: Y Cyfrinydd Rhamantaidd

R. M. (Bobi) Jones

1984 - 1985

Dim darlithoedd

1983 Ail Storm Islwyn

Meurig Walters

1981 - 1982

Dim darlithoedd

1980 Agweddau ar Weithgarwch Llenyddol Gwent yn y Ganrif Ddiwethaf

Mair Elvet Thomas

1976 - 1979

Dim darlithoedd

1975 Hapus Dyrfa: Nefoedd Oes Victoria

R. Tudur Jones

1971 - 1974

Dim darlithoedd

1970 Traddodiad Llenyddol Gwent

Geraint Bowen

1968 -1969

Dim darlithoedd

1967 Islwyn a'r Eisteddfod

Glyn M. Ashton

1966

Dim darlith

1965 Dychymyg Islwyn

Hugh Bevan

1961 - 1964

Dim darlithoedd

1960 Aneurin Fardd (1822-1904)

Edgar Phillips (Trefin)

1954 - 1959

Dim darlithoedd

1953 Y Storm: Dwy Gerdd gan Islwyn

D. Gwenallt Jones

1951 - 1952

Dim darlithoedd

1950 Islwyn a'r Bryddest Arwrol

Saunders Lewis

1943 - 1949

Dim darlithoedd

1942 Islwyn

W. J. Gruffydd