Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Darlith Goffa G J Williams

Darlith a waddolwyd er cof am yr Athro Griffith John Williams (1892-1963), a fu’n darlithio yn y Gymraeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd rhwng 1921 a’i ymddeoliad yn 1957. Fe’i cofir yn arbennig am ei waith ar Iolo Morganwg a thraddodiad llenyddol Morgannwg; ond meistrolodd bob agwedd ar ddysg yr iaith Gymraeg a’i thraddodiad llenyddol. Yn ôl Syr Thomas Parry, ef ‘oedd yr ysgolhaig Cymraeg mwyaf a welodd Cymru erioed’. Traddodwyd y Ddarlith Goffa gyntaf yn 1966 gan Saunders Lewis.

2015

M. Wynn Thomas

2014 ‘Nid nefoedd i gyd mo’r ddaear’: T.H. Parry-Williams a’r Rhyfel Mawr'

Bleddyn Owen Huws

2013 "'...pobun â'i lais, ... pobun â'i le': Waldo Williams Bardd Plant Cymru"

Mererid Hopwood

2012 ‘Lluniau Llên:  Morgannwg a’r Alegori Gymraeg’

Christine James

2011 ‘Bardd yr Haf yng Nghysgod y Chwyldro: Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 1789 a Jean-Jacques Rousseau’

Dafydd Johnston

2010 ‘'Celtic Continuity'

Patrick Sims Williams

2009 ‘Dyneiddiwr yn y Fro:  Siôn Dafydd Rhys a Stradlingiaid Sain Dunwyd’

Gruffydd Aled Williams

2008 'Ar Drywydd Ffiniau Tafodieithoedd y Gymraeg'

Glyn E.Jones

2007 'Alun Llywelyn-Williams: Mapio a Meddiannu'r Tir Newydd'

Gerwyn Wiliams

2006 'Dychymyg neu Dwyll: Y Meddwl Obsesiynol'

Morfydd E. Owen

2005 'Iolo Morganwg a'r Traddodiad Barddol Clasurol'

Ceri W. Lewis

2004 'Lladinwyr y Dadeni ac Urddas y Gymraeg'

Ceri Davies

2003 'Merched o’r Dwyrain a Dychymyg y Cymry 1000-1500'

Marged Haycock

2002 'Aberdwyafon: Cymharu Ffuglen Drefol Gymraeg a Chymreig'

Jane Aaron

2001 'Nofelwyr Cymraeg a’r ‘Gymru Americanaidd’'

John Rowlands

2000 'Offeiriadaeth a Phrydydd'

Enid P. Roberts

1999 'Beirdd Cymru yn Wynebu 1900'

Hywel Teifi Edwards

1998

Dim darlith

1997 ‘Cyfrolau Cedyrn Solet’: Dr Thomas Richards ym Maesteg

Geraint H. Jenkins

1996 'Deall Arferion Gwerin'

Trefor M. Owen

1995 'Agweddau ar Weithgarwch Llenyddol William Salesbury'

W. Alun Mathias

1994 '‘Canys Bechan Yw’: Y Genedl Etholedig yn Ein Llenyddiaeth'

Derec Llwyd Morgan

1993 ‘Mewn Carchar Tywyll Du’

Gwyn Thomas

1992 'Dafydd Ddu o Hiraddug'

R. Geraint Gruffydd

1991 'Y Gododdin'

A. O. H. Jarman

1990

Dim darlith

1989 '‘Hen Gyrff o Dir Groeg a’r Eidal’: Ieuan Fardd a’i Gymdeithion'

Aneirin Lewis

1988 'Cestyll yn yr Awyr: Iolo Morganwg fel Saer Maen'

Prys Morgan

1987 'Patrymau Rhyddiaith'

Islwyn Ffowc Elis

1986 'Iaith a Hunaniaeth'

D. Ellis Evans

1985

Dim darlith

1984 'Coegi mewn Llenyddiaeth Gymraeg'

R. M. Jones

1983 'The Welsh and Their Identity'

Glanmor Williams

1982 'Lledu’r Gorwelion'

Alun Llywelyn-Williams

1981'‘Syr’ Thomas Wiliems y Geiriadurwr'

J. E. Caerwyn Williams

1980 'Llafar a Llyfr yn yr Hen Gyfnod'

D. Simon Evans

1979 'Edward Lhuyd – The Making of a Scientist'

Brynley F. Roberts

1978

Dim darlith

1977 'Some Aspects of the Celtic Place-Names of Britain'

Kenneth Jackson

1976 'Rhai Agweddau ar Ddysg y Gogynfeirdd'

D. Myrddin Lloyd

1975 'Makers and Forgers'

David Greene

1974

Dim darlith

1973 'Iolo Morganwg a Beirniadaeth Lenyddol'

Idris Ll. Foster

1972

Dim darlith

1971 'Gwaith Lewis Glyn Cothi 1837-39'

E. D. Jones

1970

Dim darlith

1969

Dim darlith

1968 '‘Trioedd Ynys Prydain’ in Welsh Literature and Scholarship'

Rachel Bromwich

1967

Dim darlith

1966 'Gramadegau’r Penceirddiaid'

Saunders Lewis