Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

News

Adnoddau Cysylltiedig

Taflen Newyddion Haf 2013 [2.83MB]

Newyddion Diweddaraf yr Ysgol

PatagoniaDathlu cysylltiadau Phatagonia

15/08/2014

Mae Ysgol y Gymraeg wedi dathlu ei chyfraniad sylweddol at ymchwil ac addysgu yn y Wladfa ym Mhatagonia mewn dau ddigwyddiadau yn ddiweddar.

Patrick CarlinGweithio ym Mecsico

13/06/2014

Derbyniodd Dr Patrick Carlin wahoddiad yn ddiweddar, ar ran y tim ymchwil ar y prosiect ESRC i roi darlith a chynnal gweithdy fel rhan o gynhadledd ryngwladol fawr yn Mexico.

Heledd LewisMyfyrwaig yn ennill y Fedal Ddrama

30/05/2014

Heledd Gwyn Lewis a enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Meirionnydd 2014. Enillodd am ddrama yn dwyn y teitl ‘Gwyddbwyll’.

Diarmait Mac Giolla ChriostDiarmait Mac Giolla Chrost ar Seneddwyr Rhyngwladol

30/05/2014

Cafodd yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Darllenydd yn Ysgol y Gymraeg, ei wahodd i drafod ystyr 'iaith swyddogol' gyda Seneddwyr o ledled y byd.

pensilYsgoloriaethau l-raddedig

17/04/2014

Mae Ysgol y Gymraeg newydd ennill gwerth £50,000 o ysgoloriaethau i'w dyfarnu rhwng myfyrwyr ymchwil a myfyrwyr MA.

patagoniaLledu gorwelion ym Mhatagonia

16/04/2014

Mae dwy o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi ennill ysgoloriaeth i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.

blodynPedair Swydd ar gael yn Ysgol y Gymraeg

10/04/2014

Mae pedair swydd darlithydd yn cael eu hysybysebu yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd...

Gwennan HighamLlais y Dyniaethau

09/04/2014

Cafodd dwy o’n myfyrwyr ymchwil wobrwyon yng Nghynhadledd flynyddol ‘Llais y Dyniaethau’ Prifysgol Caerdydd.

T. James JonesLansio Dan y Wenallt

09/04/2014

Fel rhan o ddathliadau camlwyddiant Dylan Thomas, lansiwyd cyfrol newydd T. James Jones ym Mhrifysgol Caerdydd.

patagoniaYsgoloriaethau i fynd i Batagonia

17/03/2014

Cyfle arbennig i fynd ar brofiad gwaith am fis i Dde America a hybu’r Gymraeg yr un pryd!


allweddellBlog ar lyfrau

07/03/2014

Mae myfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi dathlu Diwrnod y Llyfr 2014 drwy lansio blog newydd i adolygu llyfrau plant a phobl ifanc.

Dylan Foster EvansGwarchod y Gymraeg yng Nghaerdydd

05/03/2014

Fe fydd dau aelod o staff yn cymryd rhan mewn cynhadledd arbennig ddydd Iau 6ed o Fawrth i drafod gwarchod a meithrin y Gymraeg yng Nghaerdydd.

Jeremy EvasDr Jeremy Ifas a'r frwydr i oroesi yn yr oes ddigidol

24/02/2014

Mae Dr Jeremy Evas, Darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, yn trafod y frwydr i oroesi yn yr oes ddigidol ymysg ieithoedd lleiafrifol.

sialcCydweithio ag ysgolion

20/02/2014

Mae Ysgol y Gymraeg wedi bod yn manteisio ar y cyfle i gydweithio ag ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, gan ledaenu’r neges am fanteision astudio’r Gymraeg yn y brifddinas.

blodynMyfyriwr yn ennill Gwobr Norah Isaac

18/02/2014

Bydd un o’n myfyrwyr blwyddyn olaf, Cerith Rhys Jones, yn derbyn Gwobr Norah Isaac yng nghynulliad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghaerfyrddin heno.

llyfrCyhoeddi adroddiad ar hyrwyddor Gymraeg

05/02/2014

Mae’r adroddiad ‘Adolygiad Mentrau Iaith, Cynlluniau Gweithredu Iaith, Cynllun Hybu'r Gymraeg Aman Tawe’: newydd ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.

llyfrDathlu ymchwil ein staff

17/01/2014

Bydd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio cyhoeddiadau diweddaraf y staff nos Lun 3 Chwefror 2014 am 6.00pm yn Siambr y Cyngor yng nghwmni’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas CG AC.

Angharad NaylorDiwrnod Adolygu Ail Iaith

27/01/2014

Cynhaliwyd diwrnod adolygu i fwy na 200 o ddisgyblion ail iaith yr wythnos ddiwethaf yn yr Ysgol.  Treuliodd y disgyblion a’u hathrawon y diwrnod yn mynychu...

punnoedd50 ysgoloriaeth PhD ar gael

17/01/2014

Mae hyd at 50 o ysgoloriaethau PhD ar gael ar gyfer gwaith ymchwil ym maes y Dyniaethau a’r Celfyddydau o fis Medi 2014 ymlaen.

Jonathan MorrisGweithdy ynganu gyda thiwtoriaid Morgannwg

16/01/2014

Ddydd Llun 16 Rhagfyr, gwahoddwyd dau ymchwilydd o Ysgol y Gymraeg i gynnal gweithdy rhyngweithiol â thiwtoriaid Cymraeg i Oedolion (CiO) Canolfan Morgannwg yn Nhrefforest.

Rhiannon MarksTroedio'r ffin rhwng 'ffaith' a 'ffuglen'

12/09/2013

Mae un o’n darlithwyr, Dr Rhiannon Marks, newydd gyhoeddi llyfr yn dwyn y teitl, ‘Pe gallwn mi luniwn lythyr’: golwg ar waith Menna Elfyn.  

Siwan RosserRhaglen Teulu Bach Nantoer

10/09/2013

Mae Dr Siwan M. Rosser, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, wedi bod yn cydweithio S4C i greu rhaglen deledu arbennig i ddathlu canmSiwan Rosserlwyddiant y nofel Teulu Bach Nantoer gan Moelona.