Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cydweithio ag ysgolion

20/02/2014

 

Mae Ysgol y Gymraeg wedi bod yn manteisio ar y cyfle i gydweithio ag ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, gan ledaenu’r neges am fanteision astudio’r Gymraeg yn y brifddinas.

Ar 8 Chwefror gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol ‘Cymraeg mewn Busnes’ Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. Ymunodd Gwennan Higham, myfyriwr ymchwil yn Ysgol y Gymraeg, a llu o gyflogwyr a chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau er mwyn siarad â disgyblion Blwyddyn 9 am bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle. Cawsant gyfle i glywed am yrfaoedd trwy gyfrwng y Gymraeg o lygad y ffynnon cyn dewis eu pynciau ar gyfer TGAU. Mynychodd dros 100 o ddisgyblion y gynhadledd a phob un yn ymweld â stondin Ysgol y Gymraeg. Gwelsant fod rhychwant o yrfaoedd ar gael i’r rheiny â gradd yn y Gymraeg.

Ar 12 Chwefror cynhaliwyd cyfres o weithdai gan staff Ysgol y Gymraeg yn Ysgol y Strade, Llanelli. Bwriad y sesiynau oedd edrych yn fanwl ar bynciau yn ymwneud â’r maes llafur Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol Cymraeg. Yn ogystal â myfyrwyr Ysgol y Strade, ymunodd disgyblion o Ysgol y Preseli ac Ysgol Dyffryn Teifi yn y gweithdai. Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol gydag Adran y Gymraeg Ysgol y Strade yn trydar ar ddiwedd y dydd:

“Diolch o galon i @ysgolygymraeg @ysgoldteifi @YsgolYPreseli a chriw hyfryd y Strade am gyfrannu at lwyddiant y gweithdai adolygu heddiw.”