Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Myfyrwaig yn ennill y Fedal Ddrama

30/05/2014

 

Heledd Gwyn Lewis a enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Meirionnydd 2014. Enillodd am ddrama yn dwyn y teitl ‘Gwyddbwyll’.

Astudiodd Heledd am radd BA yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn symud ymlaen i astudio gradd MA yn y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac yn canolbwyntio ar yr Oesoedd Canol.  


Daw Heledd o Gaernarfon yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn aelod brwd o Aelwyd y Waunddyfal.


Yn y dyfodol mae hi’n gobeithio parhau i ysgrifennu’n greadigol a gwneud ymarfer dysgu.

Heledd Lewis