Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Walter Brooks yn cwblhau PhD

28/02/2013Walter Brooks

Llongyfarchiadau i Walter Ariel Brooks sydd wedi cwblhau ei draethawd PhD yn llwyddiannus.  Y Wladfa Gymreig yn yr Ariannin yw ei brif faes ymchwil.  Teitl y traethawd yw ‘Welsh Print Culture in Y Wladfa: the role of ethnic newspapers in Welsh Patagonia 1868-1933’.

Patagoniwr yw Walter sydd â gradd mewn cyfieithu Saesneg-Sbaeneg.  Mae’n gweithio fel tiwtor yn Ysgol y Gymraeg ac yn cydlynu modiwl o’r enw ‘Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa’.

‘Rwyf yn hynod o ddiolchgar i fy ngoruwchwyliwyr, Dr E. Wyn James a’r Athro Bill Jones.  Roedd eu cefnogaeth hwy yn allweddol i fy llwyddiant.  Rwyf yn gobeithio y bydd yr astudiaeth yn helpu i gryfhau’r berthynas rhwng Cymru a Phatagonia’, meddai.

Edrychwn ymlaen at ddathlu 150 o flynyddoedd ers sefydliad y Wladfa gydag ef yn 2015.