Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Rhaglen Teulu Bach Nantoer

10/09/2013Siwan Rosser

Mae Dr Siwan M. Rosser, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, wedi bod yn cydweithio â S4C i greu rhaglen deledu arbennig i ddathlu canmlwyddiant y nofel Teulu Bach Nantoer gan Moelona. Caiff y rhaglen ei darlledu nos Sul, Medi 15 am 9.30pm ar S4C.  Bydd y rhaglen yn taflu goleuni ar yr awdures, Lizzie Mary Owen o Rydlewis, Ceredigion a’i gwaith chwyldroadwy.

Teulu Bach Nantoer oedd nofel fwyaf poblogaidd ei dydd i blant yn y Gymraeg.  Roedd yn mynd yn groes i’r arfer o gyhoeddi cylchgronau enwadol moeswersol a phregethwrol yn unig i blant.  I’r gwrthwyneb, atebodd y nofel y galw am lyfrau i fwydo’r dychymyg. 

I gyd-fynd â'r rhaglen, bydd y nofel yn cael ei hailgyhoeddi ar ffurf e-lyfr gyda rhagymadrodd newydd gan Dr Rosser.  Nodir yn y rhagymadrodd, “dyma gyflwyno fersiwn electronig arloesol o’r nofel bwysicaf i blant yn y Gymraeg."

“Mae'n bwysig ein bod yn cofio a dathlu llyfrau plant y gorffennol er mwyn dysgu am yr hyn a oedd yn siapio a dylanwadu ar Gymry ifanc ganrif a mwy yn ôl. Ond mae gan y llyfrau hyn hefyd rywbeth i'w ddweud wrthym ni heddiw a rhaid sicrhau na chaiff clasuron fel Teulu Bach Nantoer eu hanghofio", meddai Dr Rosser.

Mae’r e-lyfr bellach ar gael ar: http://www.cromen.co.uk/cy/llyfrau/nantoer.html