Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cynhadledd 'Cymraeg mewn Busnes' Ysgol Uwchradd Fitzalan

08/02/2013

Ar 8 Chwefror 2013, gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol ‘Cymraeg mewn Busnes’ Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd.  Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau ynghyd i siarad â disgyblion Blwyddyn 9 am bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle.  Cawsant gyfle i glywed am yrfaoedd trwy gyfrwng y Gymraeg o lygad y ffynnon cyn dewis eu pynciau ar gyfer TGAU.

Mynychodd dros 100 o ddisgyblion y gynhadledd a phob un yn ymweld â stondin Ysgol y Gymraeg.  Gwelsant fod rhychwant o yrfaoedd ar gael i’r rheiny â gradd yn y Gymraeg. Dywedodd Neil Jones, un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg sydd yn awr yn dysgu yn Fitzalan: ‘Ymatebodd y disgyblion gyda chryn frwdfrydedd.  Roeddent wedi paratoi o flaen llaw ac wedi gofyn cwestiynau aeddfed a oedd yn eu helpu i ddeall pwysigrwydd y Gymraeg i’w gyrfaoedd yn y dyfodol.  Pleser oedd gweld y ffordd yr oedd y disgyblion yn ymddwyn ac yn cynrychioli ein hysgol.’

Bydd Ysgol y Gymraeg yn adeiladu ar y cysylltiad â Fitzalan drwy gyfrannu at  ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.