Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Troedio'r ffin rhwng 'ffaith' a 'ffuglen'

12/09/2013

 

Cyfrol newydd Rhiannon

Mae un o’n darlithwyr, Dr Rhiannon Marks, newydd gyhoeddi llyfr Dr Rhiannon Marksyn dwyn y teitl, ‘Pe gallwn mi luniwn lythyr’: golwg ar waith Menna Elfyn.  Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg Prifysgol Cymru.  Cyfrol feirniadaeth lenyddol arbrofol ydyw sy’n cynnig deongliadau amrywiol o waith Menna Elfyn ac sy’n rhoi cip inni ar ein hymwneud â llenyddiaeth a’n harferion darllen.

Eir ati yn y gyfrol i gynnig golwg newydd ar waith y bardd gan arbrofi am y tro cyntaf yn y Gymraeg â dull beirniadaeth epistolaidd trwy gyfrwng cyfres o lythyrau ffuglennol. Dyma gyfrol ffres ac arbrofol sydd yn chwa o awyr iach ym maes beirniadaeth lenyddol Gymraeg.