Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Adolygiad o waith hyrwyddo’r Gymraeg yn gymunedol

09/04/2013

Llwyddodd Ysgol y Gymraeg i ennill comisiwn o £23,000 gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad, ar y cyd â Sbectrwm Cyf, o waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe.

Dyfarnwyd y tendr i’r Athro Colin H Williams, Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chriost a Dr Jeremy Evas gan Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru.

Bydd yr adroddiad yn sail ar gyfer cynnal rhagor o waith yn unol â Fframwaith Gwerthuso Strategaeth y Gymraeg sydd yn anelu at weld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio.