Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Casglu arian at Plant Mewn Angen

22/11/2012

Yn ystod yr wythnos yn arwain at ddiwrnod Plant Mewn Angen ar 16 Tachwedd, bu Ysgol y Gymraeg yn brysur yn codi arian drwy gynnal gweithgareddau amrywiol.

Trefnwyd y digwyddiadau gan Gymdeithas Iolo (cymdeithas sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac elusennol ar gyfer myfyrwyr a staff yr Ysgol). Cafwyd nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos gan gynnwys pos ‘Swyddfa Pwy?’, stondin gacennau, raffl a diwrnod ‘Gwisg Wirion’ i’r staff lle gwelwyd yr Athro Sioned Davies fel Minnie Mouse a Dr E. Wyn James mewn gwisg dyn eira!

Yn ogystal â hyn oll, gweithiodd y myfyrwyr a’r staff gyda’i gilydd i lenwi bocsys ar gyfer yr elusen ‘Operation Christmas Child’, sy’n anfon anrhegion Nadolig at blant anghenus o amgylch y byd.
Ar ddiwedd wythnos brysur o godi arian brwd casglwyd £300.63 i Plant Mewn Angen.

Diolch i bawb!

 

Myfyrwyr yn gwerthu cacennauStaff mewn gwisg ffansi


 

Dilynwch Cymdeithas Iolo ar Twitter

twitter.com/CymdeithasIolo