Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Fforwm Amlddiwylliannedd yng Nghymru

09/10/2012

Bydd grŵp o fyfyrwyr PhD  o Ysgol y Gymraeg yn cynnal fforwm undydd ddydd Gwener 12 Hydref 2012 er mwyn trafod amlddiwylliannedd yng Nghymru. Ariennir y digwyddiad gan Goleg Graddedigion Prifysgol Caerdydd. Nod y fforwm hwn yw ceisio ateb y cwestiynau canlynol:

 


Bydd y digwyddiad yn dod ag academyddion, gweithwyr y trydydd sector a’r sector cyhoeddus ynghyd i drafod y pwyntiau hyn. Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Vaughan Gething (Aelod Cynulliad), sefydliadau diwylliannol o wahanol ardaloedd ledled Cymru, a phanel o academyddion o Brifysgol Caerdydd. Y gobaith yw sefydlu rhwydwaith o gysylltiadau yn y maes yn sgil y fforwm hwn.

Cynhelir y digwyddiad yn Siambr y Cyngor, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd rhwng 10am a 4pm
Darperir cinio am ddim. Cysylltwch â Geraint Whittaker (whittakergr@cardiff.ac.uk) er mwyn cadw lle.