Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Patagonia‘Hei Mistar Arlywydd!’ - Ysgol Y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30/10/2014

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda’i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Loti Flowers Byw hanes – myfyrwraig o’r Ysgol yn camu nôl i oes y Tuduriaid

29/10/2014

Mae Loti Flowers, myfyrwraig o Greunant ger Castell Nedd, ar fin cyfnewid bywyd Prifysgol yn y brifddinas am fywyd morwyn gegin yn oes y Tuduriaid gyda chyfres hanes byw newydd S4C, Y Llys.

llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.

rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/10/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan...

punnoedd Enillwyr ysgoloriaethau 2014-15

30/04/2014

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i astudio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr i’n glas fyfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaethau...


Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

25 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig
'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

26 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Ôl-raddedig)

9 Rhagfyr 2014: Yng Nghaerdydd

Sara Orwig
'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth: astudiaeth achos o Ffawd Cywilydd a Chelwyddau'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

20 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Lisa Sheppard
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil