Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

pensilYsgoloriaethau Ôl-raddedig

17/04/2014

Mae Ysgol y Gymraeg newydd ennill gwerth £50,000 o ysgoloriaethau i'w dyfarnu rhwng myfyrwyr ymchwil a myfyrwyr MA.

patagoniaLledu gorwelion ym Mhatagonia

16/04/2014

Mae dwy o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi ennill ysgoloriaeth i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.

blodynPedair Swydd ar gael yn Ysgol y Gymraeg

10/04/2014

Mae pedair swydd darlithydd yn cael eu hysybysebu yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd...

Gwennan HighamLlais y Dyniaethau

09/04/2014

Cafodd dwy o’n myfyrwyr ymchwil wobrwyon yng Nghynhadledd flynyddol ‘Llais y Dyniaethau’ Prifysgol Caerdydd.

T. James JonesLansio Dan y Wenallt

09/04/2014

Fel rhan o ddathliadau camlwyddiant Dylan Thomas, lansiwyd cyfrol newydd T. James Jones ym Mhrifysgol Caerdydd.

patagoniaYsgoloriaethau i fynd i Batagonia

17/03/2014

Cyfle arbennig i fynd ar brofiad gwaith am fis i Dde America a hybu’r Gymraeg yr un pryd!


Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

30 Ebrill 2014: Yn Llundain

Yr Athro E. Wyn James
‘The Radical Welsh Baptist Minister, Morgan John Rhys and his American Travel Diary, 1794–95’
Darlith yng nghyfres seminarau Canolfan Dr Williams ar gyfer Astudiaethau Ymneilltuol, Y Ddarlithfa, Llyfrgell Dr Williams, 14 Gordon Square, Llundain WC1H 0AR, am 5.15pm.

10 Mai 2014: Yn Aberystwyth

Yr Athro E. Wyn James
‘Thomas Charles (1755–1814) a’r Emyn’
Darlith yn Ysgol Undydd Flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru, Festri Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth

13 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Cynfael Lake, Prifysgol Abertawe
Darlith Goffa Islwyn
'Dau o'r Deuheuwyr: Hywel Dafi a Lewys Morgannwg'
5:30pm. Adeilad John Percival

20 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Lee Rae
‘The Dream of Rhonabwy’: Evidence for a medieval whaling industry in Powys?'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5:15pm. Adeilad John Percival

23 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro E. Wyn James
‘Welsh Jumpers and German Chorales: Methodist Hymn-Singing in Wales, 1760–1860’
Darlith yn Niwrnod Astudio Cymru, Prosiect Cronfa Ddata’r Profiad Gwrando, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Custom House St, Caerdydd

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil