Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Cyfle arbennig i fynd i Batagonia gydag Ysgoloriaeth hael

18/03/15

Mae Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, trwy haelioni Banc Santander, yn cynnig dwy ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i alluogi dau fyfyriwr israddedig i deithio i Batagonia am fis o brofiad gwaith yn ystod haf 2015.

 

Cryfhau dyfodol newyddiaduraeth Gymraeg – Lansiad cwrs newydd Ysgol y Gymraeg

13/03/15

Pwysleisiwyd y galw am newyddiadurwyr Cymraeg eu hiaith yn ystod trafodaeth banel ar ddyfodol newyddiaduraeth yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yr wythnos hon.

 

Myfyrwyr Colgate yn cwrdd gweinidogion y Cabinet yn y Senedd

13/03/15

Bob blwyddyn, yn ystod semester y gwanwyn, daw myfyrwyr o Brifysgol Colgate ym Madison County, Efrog Newydd draw i Brifysgol Caerdydd fel rhan o'u Rhaglen Astudio Tramor. Yn ogystal ag astudio eu pynciau gradd, rhoddir cyfle unigryw iddynt astudio modiwlau yn Ysgol y Gymraeg sy'n canolbwyntio ar iaith a diwylliant Cymru.

 

Ysgol y Gymraeg yn diddanu oedolion yng Ng?yl Llên Plant Caerdydd 2015

05/03/15

Rhwng 24 a 29 Mawrth eleni bydd awduron a darllenwyr ifanc yn heidio i’r brifddinas ar gyfer trydedd bennod G?yl Llên Plant Caerdydd.

 

Ysgoloriaethau gwerth 100,000 ar gael gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

17/02/15

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, eleni yn cynnig dros 100,000 o ysgoloriaethau israddedig ac l-raddedig.

 

Myfyrwyr ail-iaith yn adolygu gydag Ysgol y Gymraeg

27/01/15

Croesawodd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd oddeutu 170 o fyfyrwyr ail-iaith blwyddyn 12 a 13 ar gyfer diwrnod adolygu arbennig ar ddydd Gwener Ionawr 23ain.

 

punnoeddYsgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw’r orau yng Nghymru a’r 7fed yn y Deyrnas Unedig

18/12/14

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw’r orau yng Nghymru a’r seithfed yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ei hymchwil yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

 

punnoeddCyn-fyfyrwyr yn lansio apiau newydd sbon i ddysgu darllen

25/11/14

Mae tm Menter Iaith Sir y Fflint, sydd yn cynnwys tri chyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, dwy yn raddedigion Ysgol y Gymraeg, wedi lansio pedwar ap newydd i helpu dysgu darllen i blant ifanc.

 

punnoeddCaerdydd yn gwobrwyo creadigrwydd

10/11/14

Eleni mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio ysgoloriaethau newydd a fydd yn gofyn i ddarpar fyfyrwyr arddangos eu creadigrwydd.

PatagoniaHei Mistar Arlywydd! - Ysgol Y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30/10/2014

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda’i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Loti Flowers Byw hanes – myfyrwraig o’r Ysgol yn camu nôl i oes y Tuduriaid

29/10/2014

Mae Loti Flowers, myfyrwraig o Greunant ger Castell Nedd, ar fin cyfnewid bywyd Prifysgol yn y brifddinas am fywyd morwyn gegin yn oes y Tuduriaid gyda chyfres hanes byw newydd S4C, Y Llys.

llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.

rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/10/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan...

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

21 Chwefror 2015: Yn Llundain

Yr Athro E. Wyn James
‘From Old Country to New World: Emigration in Welsh Ballads’
Yn ‘Broadside Day 2015’ (dan nawdd yr ‘English Folk Dance & Song Society’ a’r ‘Traditional Song Forum’),
Cecil Sharp House, 2 Regents Park Road, Llundain, NW1 7AY

7 Mawrth 2015: Yn Aberystwyth

Yr Athro E. Wyn James
‘Bwbach a Bogatzky: Golwg ar Rwydweithiau Cyfieithu Methodistaidd yn y Ddeunawfed Ganrif’
Cynhadledd Undydd: ‘Cyfieithu i’r Gymraeg yng Nghymru yn y 18fed Ganrif a’r 19eg Ganrif’,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn yDrwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

17 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro M Wynn Thomas
‘Beriah Gwynfe Evans: Prif Gynhyrchydd Cymru Fydd'
G.J Williams Memorial Lecture
5.30pm
Wine reception to follow

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Sioned Davies
‘The Welsh Alice’
Gwŷl Lln Plant Caerdydd
Neuadd y Ddinas, 7pm

21 Ebrill 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Jane Aaron
Darlith Goffa Islwyn
5.30pm

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil