Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

punnoedd Enillwyr ysgoloriaethau 2014-15

30/04/2014

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i astudio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr i’n glas fyfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaethau...


PatagoniaHola o Batagonia!

29/09/2014

Enillodd dwy fyfyrwraig ysgoloriaethau gan Ysgol y Gymraeg (trwy haelioni cynllun ‘Prifysgolion Santander’) i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.

lliwiauCwrs Cymraeg Caerdydd

14/09/2014

Bu’n wythnos brysur iawn i Ysgol y Gymraeg yr wythnos ddiwethaf wrth inni gynnal Cwrs Cymraeg Caerdydd - cwrs deuddydd i fyfyrwyr y De-orllewin a’r De-ddwyrain sy’n astudio Safon Uwch neu Safon Uwch Gyfrannol Cymraeg.

PatagoniaDathlu cysylltiadau â Phatagonia

15/08/2014

Mae Ysgol y Gymraeg wedi dathlu ei chyfraniad sylweddol at ymchwil ac addysgu yn y Wladfa ym Mhatagonia mewn dau ddigwyddiadau yn ddiweddar.

Patrick CarlinGweithio ym Mecsico

13/06/2014

Derbyniodd Dr Patrick Carlin wahoddiad yn ddiweddar, ar ran y tim ymchwil ar y prosiect ESRC i roi darlith a chynnal gweithdy fel rhan o gynhadledd ryngwladol fawr yn Mexico.

Heledd LewisMyfyrwaig yn ennill y Fedal Ddrama

30/06/2014

Heledd Gwyn Lewis a enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Meirionnydd 2014. Enillodd am ddrama yn dwyn y teitl ‘Gwyddbwyll’.

Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

24 Medi 2014: Yn Llundain

Dr Juliette Wood
'The Mari Lwyd: Celebration as Identity'
Cyfres Seminarau y Sefydliad Anthropolegol Brenhinol, Fitzroy Square, Llundain
5.30pm

14 Hydref 2014

Hywel Jones
'I ba le y mae'r gwynt yn chwythu? Cyfrifiad 2011 a phethau eraill'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

24 Hydref 2014: Yn Awstria

Yr Athro Colin H. Williams
‘Language Strategies, Institutional Competence and the Limits of Regulatory Provisions’, Seminar WU, (Prifysgol Busnes ac Economeg Vienna), Vienna,  Awstria

25 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig
'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil