Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Patrick CarlinGweithio ym Mecsico

13/06/2014

Derbyniodd Dr Patrick Carlin wahoddiad yn ddiweddar, ar ran y tim ymchwil ar y prosiect ESRC i roi darlith a chynnal gweithdy fel rhan o gynhadledd ryngwladol fawr yn Mexico.

Heledd LewisMyfyrwaig yn ennill y Fedal Ddrama

30/06/2014

Heledd Gwyn Lewis a enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Meirionnydd 2014. Enillodd am ddrama yn dwyn y teitl ‘Gwyddbwyll’.

pensilDiarmait Mac Giolla Chríost a’r Seneddwyr Rhyngwladol

30/06/2014

Cafodd yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Darllenydd yn Ysgol y Gymraeg, ei wahodd i drafod ystyr 'iaith swyddogol' gyda Seneddwyr o ledled y byd.

pensilYsgoloriaethau Ôl-raddedig

17/04/2014

Mae Ysgol y Gymraeg newydd ennill gwerth £50,000 o ysgoloriaethau i'w dyfarnu rhwng myfyrwyr ymchwil a myfyrwyr MA.

patagoniaLledu gorwelion ym Mhatagonia

16/04/2014

Mae dwy o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi ennill ysgoloriaeth i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.

blodynPedair Swydd ar gael yn Ysgol y Gymraeg

10/04/2014

Mae pedair swydd darlithydd yn cael eu hysybysebu yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd...

Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

25 Mehefin 2014: Yn Pécs, Hwngari

Yr Athro E. Wyn James
‘Code-Switching in Popular Welsh Poetry’
Papur yn y 44ain Gynhadledd Faledi Ryngwladol,
Adran Llenyddiaethau a Diwylliannau’r Saesneg, Sefydliad Astudiaethau’r Saesneg,
Prifysgol Pécs, Hwngari

1 Gorffennaf 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Colin H. Williams
‘Hyrwyddo a Diogelu iaith’
Darlith Agoriadol, Cynhadledd Rhyngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

5 Awst 2014: Yn Llanelli

Yr Athro E. Wyn James
‘Dyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones’
Darlith yn ‘Trafod Caerdydd’, un o bebyll Prifysgol Caerdydd ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2.00pm

7 Awst 2014: Yn Llanelli

Yr Athrawon E. Wyn James a Bill Jones
‘Tunplat Llanelli, “Lladron” America a’r “Mugwump” o Dregaron’
Darlith Eisteddfodol Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America,
Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 10.30am

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil