Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Chwefror 2015

14 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Anrhydedd Sengl (israddedig)

18 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

27 Chwefror 2015: Ym Melfast

Yr Athro Colin Williams
'Reflections on the Proposals for an Irish Language Bill'
Coleg Prifysgol y Santes Fair

 

Mawrth 2015

10 Mawrth 2015

Yr Athro Stephen May
‘So what to do about multiculturalism? Implications for language policy’
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

18 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Sioned Davies
‘The Welsh Alice’
Gwŷl Llên Plant Caerdydd
Neuadd y Ddinas, 7pm

 

Mai 2015

20-21 Mai 2015: Yn Ottawa


Yr Athro Colin Wiliams
'Safbwyntiau Newydd ar Amddiffyn Hawliau Iaith | Hyrwyddo Plwraliaeth Ieithyddol '
Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Comisiynwyr Iaith, Ottawa

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)