Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Ebrill 2015

28 Ebrill 2015: Yng Nghaerdydd


Dr Dylan Foster Evans
'Welsh Traitors in a Scottish Chronicle'
5.10pm
Ystafell 2.03, Adeilad John Percival
Bydd derbyniad gwin i ddilyn

 

Mai 2015

20-21 Mai 2015: Yn Ottawa


Yr Athro Colin Wiliams
'Safbwyntiau Newydd ar Amddiffyn Hawliau Iaith | Hyrwyddo Plwraliaeth Ieithyddol '
Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Comisiynwyr Iaith, Ottawa

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

6 -7 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

‘Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, 1865–2015’

Deuddydd o bapurau a thrafodaethau ar rychwant o bynciau yn ymwneud â’r Cymry ym Mhatagonia, ddoe a heddiw.