Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Awst 2015

Digwyddiadau'r Eisteddfod

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

6 -7 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

‘Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, 1865–2015’

Deuddydd o bapurau a thrafodaethau ar rychwant o bynciau yn ymwneud â’r Cymry ym Mhatagonia, ddoe a heddiw.