Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Ebrill 2014

30 Ebrill 2014: Yn Llundain

Yr Athro E. Wyn James
‘The Radical Welsh Baptist Minister, Morgan John Rhys and his American Travel Diary, 1794–95’
Darlith yng nghyfres seminarau Canolfan Dr Williams ar gyfer Astudiaethau Ymneilltuol, Y Ddarlithfa, Llyfrgell Dr Williams, 14 Gordon Square, Llundain WC1H 0AR, am 5.15pm.

 

Mai 2014

10 Mai 2014: Yn Aberystwyth

Yr Athro E. Wyn James
‘Thomas Charles (1755–1814) a’r Emyn’
Darlith yn Ysgol Undydd Flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru, Festri Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth

13 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Cynfael Lake, Prifysgol Abertawe
Darlith Goffa Islwyn
'Dau o'r Deuheuwyr: Hywel Dafi a Lewys Morgannwg'
5:30pm. Adeilad John Percival

20 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Lee Rae
‘The Dream of Rhonabwy’: Evidence for a medieval whaling industry in Powys?'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5:15pm. Adeilad John Percival

23 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro E. Wyn James
‘Welsh Jumpers and German Chorales: Methodist Hymn-Singing in Wales, 1760–1860’
Darlith yn Niwrnod Astudio Cymru, Prosiect Cronfa Ddata’r Profiad Gwrando, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Custom House St, Caerdydd

26 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro E. Wyn James
‘Code-Switching in Popular Welsh Poetry’
Papur yn y symposiwm rhyngddisgyblaethol rhyngwladol, ‘Translation in Music’, Ysgol Gerdd, Prifysgol Caerdydd

 

Mehefin 2014

17 Mehefin 2014: Yn Llangyfelach

Yr Athro E. Wyn James
‘William Williams, Pantycelyn’
Eglwys Bresbyteraidd Bethel, Heol Abertawe, Llangyfelach, am 6.30pm