Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Croeso

 

Mae Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd yn Ysgol fywiog a llewyrchus, ac ynddi ymchwil a dysgu o'r radd flaenaf.

Amdanom Ni

Bywyd yng Nghaerdydd
Cymraeg i Oedolion
steddfod 2015

Degree Programmes

Rhaglenni Gradd

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni gradd israddedig ac l-raddedig, ac am gyfleoedd ymchwil.

Gwybodaeth am ein Rhaglenni Gradd

Myfyrwyr Rhyngwladol

Ymchwil

Dangosodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod yr Ysgol yn saethfed yn y Deyrnas Unedig, a’r gorau yng Nghymru, am ansawdd ei hymchwil. Hefyd, llwyddodd y cais i ennill y sgôr uchaf posib (100%) am ei effaith ar y byd ehangach. Mae’r gwaith ymchwil rhagorol a chyson a gyflawnir gan Ysgol y Gymraeg yn canolbwyntio ar lenyddiaeth ac iaith, cyfieithu, polisi a chynllunio ieithyddol.

Rhagor o wybodaeth am ymchwil yn yr Ysgol

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

REF 2014
Current Students

Myfyrwyr Newydd a Chyfredol

Mae gwasanaethau personol ac academaidd ar gael i gefnogi myfyrwyr fel eu bod yn gwneud y gorau o'u cyfnod yma yn y Brifysgol.

Adnoddau ar gyfer ein myfyrwyr cyfredol

Cofrestru 2015/16

Contacts & People

Cysylltiadau a Phobl

Manylion cyswllt ar gyfer yr Ysgol a'i staff, gan gynnwys staff academaidd a staff cefnogi, ynghyd dolenni i'w proffiliau unigol.

Manylion Cyswllt yr Ysgol