Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Croeso

 

Mae Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd yn Ysgol fywiog a llewyrchus, ac ynddi ymchwil a dysgu o'r radd flaenaf.

Amdanom Ni

Bywyd yng Nghaerdydd
Cymraeg i Oedolion
Ysgoloriaethau olraddedig

Degree Programmes

Rhaglenni Gradd

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig, ac am gyfleoedd ymchwil.

Gwybodaeth am ein Rhaglenni Gradd

Myfyrwyr Rhyngwladol

Ymchwil

Dangosodd Asesiad Ymchwil 2008 fod yr Ysgol yn chweched yn y Deyrnas Gyfunol o'i mesur yn ôl Pw^er Ymchwil a bod 40% o'r ymchwil a wneir yn yr Ysgol yn rhyngwladol ardderchog o ran gwreiddioldeb, arwyddocâd a thrylwyredResearchd.

Rhagor o wybodaeth am ymchwil yn yr Ysgol

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

REF 2014
Current Students

Myfyrwyr Newydd a Chyfredol

Mae gwasanaethau personol ac academaidd ar gael i gefnogi myfyrwyr fel eu bod yn gwneud y gorau o'u cyfnod yma yn y Brifysgol.

Adnoddau ar gyfer ein myfyrwyr cyfredol

Cofrestru 2014

Contacts & People

Cysylltiadau a Phobl

Manylion cyswllt ar gyfer yr Ysgol a'i staff, gan gynnwys staff academaidd a staff cefnogi, ynghyd â dolenni i'w proffiliau unigol.

Manylion Cyswllt yr Ysgol