Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gradd Ran-amser yn y Gymraeg

Llyfrgell y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Disgwylir i fyfyrwyr amser-llawn ennill 120 o gredydau mewn blwyddyn academaidd; ond disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser ennill rhwng 40 a 80 credyd bob blwyddyn. Fel arfer bydd myfyrwyr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau’r hyn sydd yn cyfateb i Blwyddyn 1 y radd llawn-amser (sef trwy ennill 40 credyd yn y naill flwyddyn a 80 yn y llall, neu trwy ennill 60 credyd ymhob blwyddyn). Yna byddant yn cymryd rhwng 3 a 6 mlynedd i ennill y 240 credyd y bydd yn rhaid iddynt eu casglu cyn y cânt dderbyn gradd anrhydedd.

Rhaid pwysleisio mai gradd ran-amser a gynigir yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac nid gradd allanol. Nid oes darpariaeth wahanol/ychwanegol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser (e.e. ni chynhelir dosbarthiadau iddynt gyda’r hwyr nac ar y Sadwrn). Dilynir yr un modiwlau a’r un amserlen yn union gan y myfyrwyr amser-llawn a’r rhai rhan-amser, ac fe’u dysgir oll yn yr un dosbarthiadau. Hyd y cwrs yw’r unig wahaniaeth rhwng y radd ran-amser a’r radd lawn-amser.

I wneud cais ar-lein cliciwch yma.