Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Derbyn

Dau fyfyriwr yn gweithio gyda'i gilydd

Gofynion derbyn

Gwybodaeth am ofynion derbyn y Rhaglenni Gradd Is-raddedig a gynigir gan yr Ysgol.

Gofynion derbyn

Diwrnodau Agored

Os ydych yn gwneud cais i ddod i astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd byddwn gan amlaf yn eich gwahodd i un o'n diwrnodau agored. Rydym yn cynnal diwrnodau agored arbennig ar gyfer ymgeiswyr am y radd anrhydedd sengl, ar gyfer ymgeiswyr am raddau cydanrhydedd a hefyd ar gyfer ymgeiswyr am y radd LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg.

Diwrnodau Agored

Gweithdai Adolygu Ail Iaith

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnal gweithdai adolygu ar gyfer myfyrwyr ail iaith blynyddoedd 12 a 13. Maent yn gyfle gwych i ymweld â'r Ysgol, i gwrdd â'r darlithwyr ac i glywed darlithoedd sy'n berthnasol i'r cyrsiau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol. Mae staff hefyd yn hapus i gynnal gweithdai adolygu TGAU yn ôl y galw.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dr Angharad Naylor.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae dau fath o ysgoloriaeth yn ogystal â bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno dod i Gaerdydd i astudio Cymraeg.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau