Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ein Myfyrwyr Ymchwil Presennol

Robert Bevan
Robert Bevan

E-bost: BevanRG2@caerdydd.ac.uk Teitl PhD: Croesoswallt, Y Gelli Gandryll a Berwick-upon-Tweed: Hunaniaeth Leol a Chenedlaethol ar draws y Ffiniau Celtaidd Datblygiad Cyd-destunol a Methodolegol

Steve Eaves

E-bost: EavesS@caerdydd.ac.uk Teitl PhD: Cyfraniad Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Feirniadol o'r Iaith Gymraeg tuag at Gynllunio Ieithyddol

Gwenno Griffith

E-bost: GriffithGE@caerdydd.ac.uk Teitl PhD: Newid ymddygiad ieithyddol - cynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai

Gwennan Higham
Gwennan Higham

E-bost: HighamGE@caerdydd.ac.ukTitle of PhD: 'Dysgu Cymraeg i Leiafrifoedd Ethnig; llwyfan i ddinasyddiaeth amlddiwylliannol

Bethan Huws
Bethan Huws

E-bost: HuwsBA@caerdydd.ac.ukTeitl MPhil: Gwaith y bardd John Ceiriog Hughes

Cynan Llwyd

E-bost: LlwydCD@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Athrawiaeth yr ailddyfodiad a goblygiadau credoauynghylch y milflwyddiant yn llenyddiaeth Cymru C.1650-1950

Bradford McMullen

E-bost: McMullenBM@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Astudiaeth o 'Y Celwydd Golau'

Sulien Morgan
Sulien Morgan

Email: MorganSS2@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Ymateb Cymry America i Genedlaetholdeb Plaid Cymru, 1925-1939

Ceri Elen Morris
Ceri Elen Morris

E-bostl: MorrisCE1@caerdydd.ac.ukTitle of PhD: Iaith Y Ddrama/Drama'r Iaith: Astudiaeth i Berthynas Drama ac Iaith

Lucy Morrow
Lucy Morrow

E-bost: MorrowLV@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Cydlynu Cymdeithasol Prydeinig ac Amrywiaeth ymhlith Ranbarthau a Mewnfudwyr yng Nghyd-destun Cymru

Jennifer Needs
Jennifer Needs

E-bost: NeedsJJ@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Cynyddu Gallu a Throsglwyddo Sgiliau Iaith Yn Economi Ddigidol Cymru
Sara Orwig

Sara Orwig

E-bost: OrwigS@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Cyfnewid cd mewn llenyddiaeth
Lee Ramsay

Lee Raye

E-bost: RayeL@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Bwystfilod Anghofiedig yn Llenyddiaeth Prydain yr Oesoedd Canol

Bill Roberts
William Roberts

E-bost: RobertsWJ@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Cyfrannu Poblogaidd mewn Digwyddiadau Cyhoeddus a Seremonau yng Nghaerdydd yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

Ben Screen
Ben Screen

E-bost: ScreenB@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Defnyddioldeb Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg mewn cyd-destun cyfieithu proffesiynol: Sgymraeg ynteu Cymraeg?

Lisa Sheppard
Lisa Sheppard

E-bost: SheppardLC@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Amlddiwylliannedd, Dwyieithrwydd ar Cymry Eraill yn ffuglen De Cymru, 1990-2010

Rebecca Try
Rebecca Try

E-bost: TryR@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: 'Y Casgliad Brith: Trawsgrifad o NLW 5267b a Sylwebaeth arno'

Isabelle Vakade
Isabelle Valade

E-bost: ValadeCI@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: 'Hunaniaeth Geltaidd a Llenyddiaeth Arthuraidd'
Christina Wagoner

Christina Wagoner

Email: WagonerCM@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Ethnoganolrwydd v. Amlddiwylliannedd: Dadansoddiad Cymharol o Bolisi Iaith yng Nghymru ac yn Tecsas

Geraint Whittaker
Geraint Whittaker

E-bost: WhittakerGR@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Cymreictod Bob Dydd mewn Cymunedau Ymfudwyr: Cymhariaeth Ddaearyddol


Ein Myfyrwyr Ymchwil Diweddar;

Sean O'Conaill

E-bost: OConaillS@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Cynllunio Ieithyddol y Wyddeleg

Mari Deiniol

E-bost: DeiniolM@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Sgriptio

Hannah Hopwood
Hanna Hopwood

E-bost: HopwoodHG@caerdydd.ac.ukTeitl MPhil: Y Ferch ym Marddoniaeth Gymraeg y cyfnod 1300 -1600
Llyr Lewis

Llyr Gwyn Lewis

E-bost: LewisLG1@caerdydd.ac.ukTeitl PhD: Agweddau ar Geltigrwydd T. Gwynn Jones a W.B. Yeats, 1880-1925

Ffion Pritchard

E-bost: PritchardFH@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: Cyfieithu Llenyddiaeth Plant i’r Gymraeg
Awen Schiavone

Awen Schiavone

E-bost: SchiavoneAM1@caerdydd.ac.uk Teitl MPhil: 'Deuoliaeth yn y stori antur Gymraeg i blant (1900-1999)'