Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Graddau Ymchwil

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw un o'r canolfannau academaidd mwyaf blaengar ar gyfer ymchwil i'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant. Mae diddordebau ymchwil ein staff yn amrywio o lenyddiaeth ganoloesol a theori feirniadol i agweddau Cymreig a rhyngwladol ar gynllunio ieithyddol. Oherwydd ein gwaith ymchwil gwreiddiol a threiddgar mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn ddewis poblogaidd i'r rheiny sydd â diddordeb mewn astudio am radd uwch.

 

Meysydd Ymchwil Graddau MPhil/PhD

PhD

Hyd y Cwrs: 3 blynedd amser llawn a phum mlynedd rhan-amser

Asesiad: Cyflwyno thesis hyd at 80,000 o eiriau ac arholiad llafar (viva voce)

MPhil

Hyd y Cwrs: Blwyddyn amser llawn a dwy flynedd rhan-amser

Asesiad: Cyflwyno thesis rhwng 30,000 a 40,000 o eiriau ac arholiad llafar (viva voce)

MPhil mewn Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol

Hyd y Cwrs: Blwyddyn amser llawn a dwy flynedd rhan-amser

Asesiad: Cyflwyno ffolio creadigol a thraethawd beirniadol rhwng 10,000 ac 20,000 o eiriau ac arholiad llafar (viva voce)

 

Y Profiad Cymreig 

Mae Ysgol y Gymraeg yn croesawu myfyrwyr ôl-raddedig sydd am wneud eu hymchwil ac ysgrifennu eu traethawd hir yn y Saesneg. Fodd bynnag, mae croeso ichi fynychu cyrsiau Cymraeg er mwyn magu profiad o’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau a gynigir gan yr Ysgol a chyrsiau Cymraeg a gynigir gan y Ganolfan Cymraeg i Oedolion (a leolir yn yr Ysgol).

Cyrsiau Haf y Ganolfan Cymraeg i Oedolion [212 KB]