Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Nawdd Ariannol ac Ysgoloriaethau

Cliciwch yma am wybodaeth am y nawdd ariannol sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd ac am gyfleoedd pellach o nawdd allanol.

Ysgoloriaethau llawn ar gyfer MA/MPhil/PhD

Ysgoloriaethau PhD y Llywydd: (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau'r Llywydd ar (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd a ariennir gan Brifysgol Caerdydd. Bydd dwy ysgoloriaeth lawn (ffioedd a chostau byw)ar gael. Rydym yn chwilio am raddedigion arloesol, annibynnol eu syniadau, a chanddynt ddiddordebau traws-ddisgyblaethol i ymchwilio i'r pwnc perthnasol, cymhleth ac amlochrog hwn.

Mae Ysgol y Gymraeg wedi llwyddo yn y gystadleuaeth hon yn y gorffennol gyda phrosiectau ymchwil PhD yn ymwneud â'r '"Arall" a Gwahaniaeth Diwylliannol yn Ffuglen ôl-ddiwydiannol De Cymru' a 'Cymreictod bob dydd mewn Cymunedau Mudol: Cymhariaeth Ddaearyddol'. Ymhlith y pynciau eraill posibl y mae'r berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol, amlieithrwydd a hunaniaeth ddiwylliannol; amlygu a pherfformio hunaniaethau crefyddol, ethnig a diwylliannol; a lleiafrifoedd yng Nghymru.

Os yw'r maes hwn o ddiddordeb i chi, cysylltwch â Ceren Roberts RobertsC1@caerdydd.ac.uk / 02920 874843 cyn gynted ag y bo modd er mwyn trafod sut i wneud cais. Mae manylion pellach am yr ysgoloriaethau ar gael yma.

 

Rhaglen Hyfforddi Myfyrwyr Ymchwil (AHRC)

Mae hyd at 50 o ysgoloriaethau PhD ar gael ar gyfer gwaith ymchwil ym maes y Dyniaethau a’r Celfyddydau o fis Medi 2014 ymlaen. Mae’r ysgoloriaethau hyn yn ran o’r Rhaglen Hyfforddi Myfyrwyr Ymchwil a ddarperir gan Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC). Am ragor o fanylion cliciwch yma neu cysylltwch â’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost.

 

Ysgoloriaethau Ysgol y Gymraeg

Ysgoloriaethau Celia Thomas a Glyn a May Ashton

Dyfernir yr ysgoloriaethau hyn i fyfyrwyr MA ac MPhil/PhD sydd yn ymchwilio i unrhyw faes yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. Mae gwerth yr ysgoloriaethau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn arferol maent hyd at £3000. Mae hawl gan fyfyrwyr o dramor i wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn.

Ysgoloriaeth Islwyn

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon i fyfyrwyr MA ac MPhil/PhD sydd yn ymchwilio i lenyddiaeth y 19eg ganrif, hanes llên neu hanes crefydd yng Ngwent, neu waith Islwyn. Mae gwerth yr ysgoloriaeth yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn arferol mae hyd at £3000. Mae hawl gan fyfyrwyr o dramor i wneud cais am yr ysgoloriaeth hon.

Ymgeiswyr

Bydd ymgeiswyr eisoes wedi cael eu derbyn ar gyfer astudio’n ôl-raddedig yn Ysgol y Gymraeg. Dylid cyflwyno ffurflen gais yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Gofynnir i ymgeiswyr MA amlinellu maes eu hastudiaethau ynghyd â’u cynlluniau ar gyfer y traethawd hir. Gofynnir i ymgeiswyr MPhil/PhD gyflwyno teitl y traethawd arfaethedig ac egluro cwmpas ac arwyddocâd yr ymchwil.

Dyddiad cau blynyddol ar gyfer ysgoloriaethau Ysgol y Gymraeg: 30 Mehefin

 

Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig ysgoloriaeth o £1,000 i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd neu'n gwneud ymchwil ôl-raddedig. Mae'r ysgoloriaeth hon yn agored i fyfyrwyr o bob gwlad a chaiff ei dyfarnu ar sail eu cais ar gyfer y cwrs neu eu cynnig ymchwil.

Am ragor o fanylion cliciwch yma.

 

Ysgoloriaethau Allanol

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen

Mae cymorth ar gael ar gyfer astudio ôl-raddedig ym mhob maes ond ar gyfer ymchwil yn bennaf. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma.

 

Am ragor o wybodaeth am ysgoloriaethau ôl-raddedig, cysylltwch â Ceren Roberts os gwelwch yn dda.

Ceren Roberts

Ffn: +44(0)29 208 75659

 

Adnoddau Cysylltiedig