Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau l-raddedig

Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg

Mae gan Ysgol y Gymraeg gwerth £46,000 o ysgoloriaethau i'w dyfarnu rhwng myfyrwyr cartref neu'r Undeb Ewropeaidd sydd am astudio MA neu fyfyrwyr rhyngwladol sydd am astudio MA, MPhil neu PhD yn Ysgol y Gymraeg. Ariennir yr ysgoloriaethau hyn gan Brifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau Celia Thomas a Glyn a May Ashton

Mae'r ysgoloriaethau hyn yn agroed i fyfyrwyr (myfyrwyr cartref a thramor) sydd am astudio MA, MPhil neu PhD yn Ysgol y Gymraeg. Mae gwerth yr ysgoloriaeth yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn arferol mae hyd at £3000.

Ysgoloriaeth Islwyn

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon i fyfyrwyr MA, MPhil neu PhD (myfyrwyr cartref a thramor) sydd yn ymchwilio i lenyddiaeth y 19eg ganrif, hanes llên neu hanes crefydd yng Ngwent, neu waith Islwyn. Mae gwerth yr ysgoloriaeth yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn arferol mae hyd at £3000.

Ysgoloriaeth Llywodraeth Iwerddon

Ariennir yr ysgoloriaeth lawn hon gan Lywodraeth Iwerddon. Dyfernir yr ysgoloriaeth i un myfyrwiwr sydd am astudio'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac sy'n siarad yr Wyddeleg. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu modiwlau Gwyddeleg i ddechreuwyr yn yr Ysgol.

Ceisiadau
*Sicrhewch eich bod hefyd wedi gwneud cais i ddilyn gradd MA / MPhil / PhD yma.

 

Y dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin.

 

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Cronfa Caerdydd

Yn 2014/15 mae tair Ysgoloriaeth Cronfa Caerdydd ar gael gwerth £5,000 yr un. Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod wedi graddio yn y tair blynedd diwethaf ac yn gallu profi fod angen y cymorth ariannol arnynt.

Am ragor o fanylion cliciwch yma.

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Ceren Roberts

Ffn: +44(0)29 208 75659

 

Adnoddau Cysylltiedig