Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Rhaglenni Gradd

Israddedig

Rhaglenni a gynigir

Gellir dewis o'r opsiynau israddedig a ganlyn:

Gradd Sengl

Gradd Gydanrhydedd

Gradd Ran-amser yn y Gymraeg

LLB Y Gyfraith a'r Gymraeg

Derbyn

Gwybodaeth am Ofynion Derbyn ar gyfer israddedigion, Diwrnodau Agored, Cynadleddau Chweched Dosbarth, ac Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Derbyn

Llwybr Ail-Iaith

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr ail-iaith yn dilyn llwybr arbennig (un llwybr sydd ar gyfer myfyrwyr anrhydedd sengl a chydanrhydedd) lle cânt eu dysgu ar wahan i fyfyrwyr iaith-gyntaf.

Llwybr Ail-Iaith

Profiad Gwaith a Gyrfaoedd

Manylion am y cyfleoedd profiad gwaith a gynigir yn rhan o'r Rhaglenni Gradd Israddedig - a gwybodaeth am yr amrywiaeth o lwybrau gyrfaol a ddilynir gan ein graddedigion.

Profiad Gwaith a Gyrfaoedd

Ôl-raddedig

Cyrsiau Meistr a Addysgir

Cyrsiau Meistr a Addysgir

Derbyn

Nawdd Ariannol ac Ysgoloriaethau

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cyfleusterau i Ôl-raddedigion

Graddau Ymchwil

Mae diddordebau ac arbenigedd staff yr Ysgol yn rhychwantu’r Gymraeg, ei llenyddiaeth, ac elfennau cymdeithasol a rhyngwladol lleiafrifoedd ieithyddol.

Graddau Ymchwil

Derbyn

Nawdd Ariannol ac Ysgoloriaethau

Cyfleusterau i l-raddedigion

Myfyrwyr Ymchwil Presennol

Profiad Gwaith a Gyrfaoedd 

Manylion am y cyfleoedd profiad gwaith a gynigir i fyfyrwyr ôl-raddedig yn yr Ysgol - a gwybodaeth am y mathau o lwybrau gyrfaol a ddilynir ganddynt.

Profiad Gwaith a Gyrfaoedd