Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Myfyrwyr Cyfredol

Criw o fyfyrwyr yn mwynhau'r haul

Mae Ysgol y Gymraeg wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei gofal academaidd dros ei myfyrwyr. Trwy gydol eich cyfnod yn astudio yma yng Nghaerdydd, ein nod yw darparu cefnogaeth ac ysbrydoliaeth academaidd o'r radd flaenaf ar eich cyfer, a hynny mewn awyrgylch cyfeillgar. I hwyluso hyn, rydym wedi datblygu rhychwant eang o wasanaethau cefnogi - rhai academaidd a phersonol - er mwyn ceisio sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar eich cyfnod yn y Brifysgol. Yn y fan hon, gellir cael rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn.

Graddio

Bydd seremoni raddio Ysgol y Gymraeg yn cael ei chynnal ddydd Iau 17 Gorffennaf 2014 am 10:00am yn Neuadd Dewi Sant. Pwyswch yma.

Adnoddau Dysgu Ar-lein

Dolenni defnyddiol:

Blackboard (Rhith-Amgylchedd Dysgu): Platfform e-addysgu Prifysgol Caerdydd sydd wedi ei ddylunio er mwyn darparu amgylchedd pwerus ar gyfer eich profiad addysgol.

Catalog Llyfrgell Voyager: Archwiliwch y Catalog, Edrychwch ar eich Cyfrif Llyfrgell, gwybodaeth ynglŷn â sut i Archebu, a sut i ddefnyddio'r Adnoddau Electronig.

MWE (Amgylchedd Gwaith Modern y Brifysgol): Mynediad at eich e-bost, negeseuo di-oed, chwilota, newyddion, adnoddau perthnasol, dolenni i ddeunydd allanol, ac adnoddau electronig. Mae mynediad ar gael ddydd a nos, o bedwar ban byd.

SIMS System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr

Adnoddau Electronig: I gefnogi eich astudiaethau neu eich ymchwil, mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth (INSRV) yn darparu casgliad mawr ac amrywiol o adnoddau electronig.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Catalog Modiwlau Israddedig [159 KB]: Catalog Modiwlau'r Ysgol y gellir ei lawrlwytho.

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Mae darpariaeth eang o wasanaethau ar gael i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Caerdydd:

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr: Cefnogaeth a chyngor ar faterion personol, academaidd ac ariannol.

Gwasanaeth Cynghori: Gwasanaeth cynghori cyfrinachol.

Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia: Cyngor a chymorth ymarferol ar anabledd a dyslecsia.

Canolfan Gofal Plant: Gwasanaeth meithrinfa ar gyfer myfyrwyr a chanddynt blant.

Gwasanaeth Gyrfaoedd: Rhychwant eang o gyngor a chymorth yn ymwneud gyrfaoedd.

Y Ganolfan Iechyd: Gwasanaeth iechyd i ychwanegu at yr hyn a gynigir gan eich meddyg eich hun.

Canolfan Graddedigion: Cyfleusterau a gweithgareddau wedi eu hanelu yn arbennig at Fyfyrwyr l-raddedig y Brifysgol.

Hamdden

Chwaraeon ac Ymarfer Corff: Gwybodaeth am gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael i fyfyrwyr y Brifysgol, ac am ddosbarthiadau a gwasanaethau i gadw'n heini.

Undeb y Myfyrwyr: Rheolir yr Undeb gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae'r Undeb yn ceisio gwella profiad y myfyriwr drwy gynnig cynrychiolaeth, gwasanaethau lles, cyfleusterau hamdden a chyfleoedd i ddatblygu fel myfyriwr.

Y Gym Gym: Y Gymdeithas Gymraeg, sy'n trefnu digwyddiadau mewn awyrgylch Gymraeg, fywiog.

Aelwyd y Waun Ddyfal: Cangen o Urdd Gobaith Cymru, sefydliad ieuenctid sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc fyw ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.