Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cofrestru 2015/16

Croeso mawr i Ysgol y Gymraeg!

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi ennill lle gyda ni i astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Bwriad y tudalen hwn yw rhoi gwybod ichi am drefniadau cofrestru.
Oni nodir yn wahanol, cynhelir y sesiynau cofrestru isod yn Ysgol y Gymraeg, sydd ar lawr cyntaf Adeilad John Percival. Bydd manylion tiwtoriaid personol ar hysbysfwrdd yr Ysgol. Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â Myfyrwyr Caerdydd.

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Myfyrwyr MA

Myfyrwyr Ymchwil

Modiwlau Rhydd

Cymraeg i Bawb (mwy o fanylion i ddilyn)