Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cofrestru 2015/16

Croeso mawr i Ysgol y Gymraeg!

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi ennill lle gyda ni i astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Bwriad y tudalen hwn yw rhoi gwybod ichi am drefniadau cofrestru.
Oni nodir yn wahanol, cynhelir y sesiynau cofrestru isod yn Ysgol y Gymraeg, sydd ar lawr cyntaf Adeilad John Percival. Bydd manylion tiwtoriaid personol ar hysbysfwrdd yr Ysgol. Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â Myfyrwyr Caerdydd.

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Myfyrwyr MA

Myfyrwyr Ymchwil

Modiwlau Rhydd

 

Cymraeg i Bawb

Cyfleoedd i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ddysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim

Mae Cymraeg i Bawb yn fenter newydd sy’n cynnig cyfle ichi wella’ch sgiliau iaith ochr yn ochr â’ch astudiaethau yn y brifysgol. Mae ein cyrsiau wedi cael eu teilwra i fyfyrwyr ac yn cael eu cynnal ar adeg ac mewn lle sy’n gyfleus i chi.

Beth sydd ar gael yn 2015-16?

Pryd i ymgeisio?

Os ydych am gofrestru ar gyfer y Tystysgrif Sgiliau Iaith cysylltwch ag Anna Loh, LohA@cf.ac.uk

Bydd modd cofrestru ar gyfer y cyrsiau i ddechreuwyr rhwng dydd Llun, 14 Medi, am 09.30 a dydd Sul 20 Medi, 23.59.

Bydd y cyrsiau i ddechreuwyr yn dechrau yn ystod wythnos 5 Hydref.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Nia Thomas: welshforall@cardiff.ac.uk