Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Siwan Rosser

Gorolwg

Dr Siwan Rosser Swydd: Darlithydd E-bost: RosserSM@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 76287
Ffacs: -
Estyniad: 74843
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Mae fy ngwaith ymchwil yn ymwneud yn bennaf â llenyddiaeth boblogaidd, testunau ag iddynt apêl eang, ond a anwybyddid, i raddau helaeth, gan feirniadaeth lenyddol draddodiadol yng Nghymru. Bûm yn archwilio, er enghraifft, y modd y portreedir merched ym maledi’r ddeunawfed ganrif yn fy nghyfrol gyntaf:

Y Ferch ym Myd y Faled: Delweddau o'r Ferch ym Maledi'r Ddeunawfed Ganrif

Yn fwy diweddar rwy'n canolbwyntio ar natur ac arwyddocâd llenyddiaeth Gymraeg i blant. Dyma faes difyr a phwysig, ond na chafod fawr o sylw academaidd hyd yn hyn. Rwy'n ymddiddori'n bennaf mewn materion ym ymwneud â chenedligrwydd, rhywedd ac amlddiwylliennedd mewn llenyddiaeth Gymraeg i blant.

Blog Llenyddiaeth Plant

Proffil Academia.edu

Proffil Dysgu

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Iaith Gyntaf
  • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg
  • CY1744 O Destun i Draethawd
BA yn y Gymraeg: Blynyddoedd 2 a 3/4
  • CY3310 Llenyddiaeth Plant
  • CY2318 Dadeni a Diwygiad 1550-1900
  • CY?? Cyflwyniad i Astudiaethau Gwerin
  • CY3900 Blas ar Ymchwil
  • CY3905 Ymchwilio Estynedig
Cyfarwyddwr Myfyrwyr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd
  • Am fanylion ynghylch ein graddau ymchwil ewch i'r dudalen hon

Darlithoedd Gwadd

20 Ebrill 2009

Cynhadledd Barddoniaeth a Phlentyndod, Y Llyfrgell Brydeinig: 'Rhyming the Nation: Welsh Poetry for Children'

4 Awst 2004

Darlith Goffa Amy Parry-Williams, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: ‘Baledi'r Ffin’ (dylanwad y ffin â Lloegr ar faledi’r 18fed ganrif)

10 Medi 2005

Cyfeillion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth: ‘Y Ferch ym Myd y Faled’

6 Awst 2007

Darlith Goffa T. H. Parry-Williams, Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion: ‘Ynom mae y Clawdd? Croesi Ffiniau Llenyddol’ (dadansoddiad o farddoniaeth Clawdd Offa a’r ffin)

27 Tachwedd 2007

Cynhadledd Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America: ‘‘Albert Maywood; neu Fywyd ymysg yr Indiaid’: Brodorion America, Thomas Levi a Dechreuadau’r Stori Antur i Blant’

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Ar hyn o bryd, rwyf yn olrhain datblygiad llenyddiaeth plant o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Dehonglir ymgais y crefyddwyr cynnar i addysgu ac arwain plant Oes Victoria drwy gyfrwng y cylchgronau enwadol ac ymdrechion gwladgarwyr ddiwedd y 19ganrif i ysbrydoli teyrngarwch y Cymry ifainc drwy gyfrwng cân a stori. Ymchwilir hefyd i dwf genres penodol yn ystod yr 20ganrif, megis y stori antur a llenyddiaeth ar gyfer yr arddegau.

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr ôlraddedig

Mari Deiniol: MPhil Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol (ar y cyd â'r Athro Sioned Davies)
Ffion Pritchard: MPhil Cyfieithu Llenyddiaeth Plant i'r Gymraeg (ar y cyd â'r Athro Sioned Davies)
Awen Schiavone: MPhil Barti Ddu T. Llew Jones - nofel antur ôl-drefedigaethol? (ar y cyd â'r Athro Sioned Davies)
Lisa Sheppard: PhD Amlddiwylliannedd, Dwyieithrwydd a’r Cymry ‘Eraill’ yn ffuglen De Cymru, 1990-2010 (ar y cyd â'r Athro Katie Gramich)
Lisa Sheppard: MPhil Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol (wedi cwblhau)

Arholwr Allanol

2011 Menna Wyn: ‘Cynhysgaeth pob Plentyn yn Ewrop': dyfodiad straeon tylwyth teg gan Charles Perrault, Antoine Galland, y Brodyr Grimm a Hans Christian Anderson i'r Gymraeg (1899–1991)
2010 Leah Angharad Jenkins: 'Agweddau ar yr Ymateb i Derfysgoedd Beca mewn Llenyddiaeth o 1839 tan 1945'