Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Jeremy Evas

Gorolwg

Jeremy Evas Swydd: Darlithydd E-bost: EvasJ@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75594
Ffacs: -
Estyniad: 75594
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Cwblhaodd ei ddoethuriaeth, Rhwystrau ar lwybr dwyieithrwydd, yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn 1999. Yn 2000, cafodd ei benodi'n swyddog ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg, lle y sefydlodd yr Uned Ymchwil, Technoleg Iaith a Grantiau yn 2003, a gweithio â chwmnïau meddalwedd megis Microsoft a Google er mwyn lleoleiddio meddalwedd i'r Gymraeg. Ag yntau'n Gyfarwyddwr Polisi a Therminoleg y Bwrdd, bu'n gyfrifol am ei bolisi a chynllunio corfforaethol, yn ogystal â safoni termau ac enwau lleoedd, data ac ymchwil, grantiau a phrosiectau, a thechnoleg iaith. Bu'n Gyfarwyddwr Strategol Comisiynydd y Gymraeg adeg ei sefydlu ac ymunodd ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd fis Medi 2012.

Fe'i benodwyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2014.

Ei brif ddidordebau yw polisi iaith a chynllunio ieithyddol, gyda phwyslais arbennig ar:

 • Polisi iaith cymharol

 • Technoleg Iaith, cyfieithu a thechnoleg cyfieithu

 • Caffael iaith (yn arbennig o ran oedolion)

 • Proffil Dysgu

  BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Iaith Gyntaf

  CY1745 Diwylliant y Gymraeg

  BA yn y Gymraeg: Yr Ail Flwyddyn a'r Flwyddyn Olaf

  CY3805 Technoleg Iaith mewn Oes Ddigidol (Cydlynydd)

  CY2282 Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith (Cydlynydd)

  CY3705 Cyfieithu Proffesiynol (Cyfrannwr)

  CY1733 Wales and the Welsh Language (Colgate) (Cyfrannwr)

  CY3900 Blas ar Ymchwil (Cyfrannwr)

  CY3905 Ymchwilio Estynedig (Cyfrannwr)

  MA mewn Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd (Cyfrannwr)

   

  MA yn yr Ysgol Ieithoedd Modern

  MLT076 Translation Methods and Skills (Cyfrannwr)

  Swyddogaethau Ychwanegol

  • Cyfarwyddwr Myfyrwyr Ymchwil
  • Cadeirydd Cangen Prifysgol Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Cyhoeddiadau

   

  Myfyrwyr l-raddedig

  Gwennan Higham: 'Teaching Welsh to Ethnic Minorities; Platform to a Multicultural Citizenship'

  Dinah Jones (Rhan-amser  - Coleg Cymraeg Cenedlaethol) (Ar y cyd â'r Ysgol Newyddiaduraeth)

  Sut mae newyddiaduraeth mewn ieith leiafrifol yn llwyddo i ddygymod a'r newid i fyd digidol

  Gwenno Griffith (Llawn-amser  - Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

  Newid Ymddygiad Ieithyddol: Cynyddu’r Niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai