Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Yr Athro Sioned Davies

Gorolwg

Yr Athro Sioned Davies Swydd: Athro’r Gymraeg a Phennaeth yr Ysgol E-bost: DaviesSM@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75321
Ffacs: -
Estyniad: 75321
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Ei phrif ddiddordeb ymchwil yw traddodiad rhyddiaith yr Oesoedd Canol, ac yn arbennig chwedlau'r Mabinogion. Yn ei hymchwil y mae wedi canolbwyntio ar dechnegau naratif y cyfarwydd a'r berthynas gymhleth sydd i'w chanfod rhwng llythrennedd, llafaredd a pherfformio yn y cyfnod canol. Mae ei chyhoeddiadau’n cynnwys cyfrolau megis Crefft y Cyfarwydd a Pedeir Keinc y Mabinogi (yn y gyfres Llên y Llenor). Datblygiad o’r diddordeb hwn mewn perfformio a chyfathrebu yw ei phrosiect ar bregethwyr dramatig y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, sef Perfformio o’r Pulpud.


Yn 2007 cyhoeddodd Gwasg Prifysgol Rhydychen ei chyfieithiad newydd o chwedlau’r Mabinogion; y flwyddyn ganlynol ymddangosodd fersiwn clawr meddal yn y gyfres World’s Classics. O ganlyniad i’r gwaith cyfieithu, mae wedi datblygu diddordeb ymchwil mewn astudiaethau cyfieithu ac wedi cyhoeddi, er enghraifft, ar y cyfieithiadau Cymraeg o Alice in Wonderland. Mae ei phrosiect ymchwil cyfredol yn mynd ati i ddadansoddi’r berthynas rhwng testun a darlun mewn fersiynau o’r Mabinogion.


Mae’n aelod o’r panel REF ar gyfer Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth, ac roedd yn aelod o banel RAE Astudiaethau Celtaidd yn 2008.

Proffil Dysgu

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Iaith Gyntaf
  • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg (cyfrannwr)
BA yn y Gymraeg: Yr Ail Flwyddyn a'r Flwyddyn Olaf
  • CY3905 Ymchwilio Estynedig
  • CY3705 Cyfieithu Proffesiynol
MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Modiwlau opsiynol mewn meysydd arbenigol yn cynnwys rhyddiaith Gymraeg ganoloesol, llenyddiaeth Arthuraidd, astudiaethau cyfieithu, y traddodiad naratif Cymraeg.

 
MA mewn Astudiaethau Celtaidd Cynnar
  • CYD733 Arthur y Cymry

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

  • Perfformio o’r Pulpud: astudiaeth o bregethwyr dramatig y 19g a’r 20g
  • Illustrating the Mabinogion (cyfrol ar y gweill sydd yn dadansoddi’r berthynas rhwng testun a darlun mewn fersiynau o’r Mabinogion)
  • Perfformio’r Mabinogion: cyfres o weithdai ar gyfer ymarferwyr, mewn cydweithrediad a’r storïwr rhyngwladol Michael Harvey
  • Ap o’r Mabinogion ar gyfer ffôn symudol, mewn cydweithrediad â Writemedia Partnership (wedi ei noddi gan Brosiect Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol)

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr PhD Cyfredol

Mari Deiniol (MPhil): Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol (gyda Dr Siwan Rosser)
Hanna Hopwood (MPhil): 'Y Ferch ym Marddoniaeth Gymraeg y Cyfnod 1300-1600' (gyda Dr Dylan Foster Evans)
Bradford McMullen (MPhil): 'An Examination of 'Y Celwydd Golau'' (gyda Dr Juliette Wood)
Ceri Elen Morris (PhD): Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol (gyda Ed Thomas)
Sara Orwig (MPhil): 'Code Switching in Welsh and Francophone Literature' (gyda Prof Diarmait mac Giolla Chriost)
Ffion Pritchard: (MPhil): ‘Cyfieithu Llenyddiaeth Plant: Tair Astudiaeth Achos (gyda Dr Siwan Rosser)
Luciana Cordo Russo (PhD, Prifysgol Buenos Aires): ‘Medieval Welsh Translations’
Lee Rae: 'The Forgotten Beasts in Medieval British Literature' (gyda Dr Dylan Foster Evans)
Awen Schiavone (MPhil): ‘Barti Ddu T. Llew Jones – nofel antur ôl-drefedigaethol'(gyda Dr Siwan Rosser)
Isabelle Valade (PhD): ‘Medievalism and National Identity: A Study of Medieval and Modern Arthurian Literature’ (gyda Dr Juliette Wood)