Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu’r cyflenwad o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r ddarpariaeth yn rhad ac am ddim – Llywodraeth Cymru sydd yn talu costau cyflenwi yn ogystal â chostau teithio a llety.

Darperir cyrsiau ar sawl lefel ieithyddol ac mewn sawl lleoliad ar draws Cymru gan gynnwys Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnig darpariaeth ar lefel Uwch, Mynediad a Sylfaen.

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Lois Roberts, Gweinyddydd y Cwrs

Cynllunsabothol@caerdydd.ac.uk029 2087 0637