Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd - Cymraeg i ddechreuwyr

A ydych chi eisiau dysgu Cymraeg?

Myfyrwyr yng ngerddi'r Ysgol

A ydych chi’n siarad ychydig o Gymraeg ond eisiau datblygu eich sgiliau ieithyddol?

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig cyfres o fodiwlau 20 credyd ar gyfer myfyrwyr sydd am ddysgu’r Gymraeg neu am ddatblygu eu sgiliau ieithyddol. Mae’r modiwl cyntaf yn y gyfres, sef Welsh 1, ar gyfer dechreuwyr pur.

Modiwlau 20 credyd

Mae’r modiwlau hyn ar gael i fyfyrwyr Blwyddyn 1, 2 a 3.

Datblygwch eich sgiliau ieithyddol mewn awyrgylch gyfeillgar a bywiog.

Am fwy o fanylion cysylltwchâ:

Dr Walter Brooks

Ffn: +44(0)29 208 75594

Canolfan Cymraeg i Oedolion

I'r rheiny sydd am ddilyn cyrsiau dwys neu'r rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ganolfan o Ragoriaeth, gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn dysgu Cymraeg i Oedolion. .

Cwrs Haf Cymraeg i Oedolion

Os hoffech rhagor o wybodaeth cysylltwch:

Canolfan Cymraeg i Oedolion

cymraegioedolion@caerdydd.ac.ukFfôn: +44 (0)29 208 74710

Cyfeiriad:

Canolfan Cymraeg i Oedolion
Ysgol y Gymraeg
Prifysgol Caerdydd
Adeilad y Dyniaethau 
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU