Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Preswylfeydd Prifysgol

Mae pob myfyriwr israddedig sy'n gwneud cais yn ystod cylch derbyn arferol UCAS, h.y. yn dod i Gaerdydd fel ymgeisydd pendant neu yswiriant, yn sicr o gael lle deiliadaeth sengl yn llety'r Brifysgol yn ystod eu blwyddyn gyntaf o astudio.

untitled (gordon plant) / CC BY 2.0

Mae rhai o'r fflatiau yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-Bont yn cael eu cadw ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr y Gymraeg sy'n dymuno cael eu grwpio gyda'i gilydd.

Am ragor o wybodaeth am y sicrwydd o gael lle i aros, preswylfeydd Prifysgol a ffioedd preswylfeydd cysylltiedig, ewch i'r wefan Preswylfeydd.